About

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor till evigheten hos Gud.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

THE JEWS and THEIR LIES - BY DR. MARTIN LUTHER

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish!

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."


MediaCreeper Creeper Religion

Latest posts

Listing posts from January 2017

Back to the blog start page

Judgment Day Is The Last Day

There is only ONE last day, and ONE judgment day, which is spoken about in the scriptures

The LAST DAY marks the END of this world [or age]

That is the day when the Lord returns to judge all mankind

It does NOT take place at the end...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

C. S. Lewis and Billy Graham on Salvation - Trump's Evil Wolves

C. S. Lewis Shared Billy Graham's One World Church Beliefs about Salvation

C. S. Lewis stated that people in other religions can belong to Christ without being aware of it.

C. S. Lewis:

"There are people in other religions who ar...

Read full blog post

FALSE CHRISTIAN PUPPET DONALD TRUMP ("Drumpf"?) HAS SWORN THE PRESIDENT OATH

They have a goal and that is to put Antichrist a world ruler - through a One World Government (NWO) on the throne - nothing else. (Rev. 13)

(Trump's socalled christian leaders who surround him are all wolves in sheep clothing - of course.)...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

VEM ÄR KRISTEN?

En kristen är född från ovan - född på nytt.

En kristen tror på Herren Jesus Kristus.

En kristen har fått sina synder förlåtna.

En kristen förlåter.

En kristens verkliga hem är i himlen.

En kristen dr...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

VEM ÄR KRISTUS?

Svaret på frågan är: Jesus Kristus Guds Son.

Det finns bara en Kristus. Det är Jesus. Han är smord av Gud-Fadern.

Du finner honom förklarad endast i Guds Ord, som är Bibeln.

Många säger att de tror på Kristus, men de vi...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

THIS MAN DIED DURING SURGERY, MET GOD & ASKED HIM, "WHAT'S THE MEANING OF LIFE?"

IT'S ALL ABOUT LOVE...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Exploring a Secret Underground Dungeon in Rome (R$E) & 1 Kor. 13 ~ Video

1 Korinthierbrevet 13

13 Om jag talade både människors och änglars tungomål, men icke hade kärlek, så vore jag allenast en ljudande malm eller en klingande cymbal.

2 Och om jag hade profetians gåva och visste alla hemligheter och...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

HINO 438 - Glória a Deus FERNANDO LOPEZ

...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Ty människan måste ha något att tillfredsställa hjärtat med, något att leva för

UTDRAG:

David Petander vill att människor ska fråga sig själva, vad är det som jag låter tillfredsställa mitt hjärta? Vad är det jag lever för?

För att nå människor vädjar Petander till det mänskliga förnuftet; ”är det...

Read full blog post

India & Satanic Freemasonry Exposed - Orange Planetarium Brainwashing Center

& The Flat Earth Truth

TITLE: FORMER ILLUMINIST WITCH REVEALS STRONG WITCHCRAFT TIE TO FREEMASONRY

-- Freemasonry has counter-attacked this letter, claiming it is bogus. However, they mus...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Några citat från vandringsprästen David Petander

~~~~

”Världen blir frälst genom liv”.

”Kristus måste ta gestalt i oss”.

"Kunskapen vill många gånger hindra anden."

"Det som icke sker inifrån är icke av Gud."

"Ett liv vars hjärterötter är n...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Mer om "äktenskapet"

Hur instiftas äktenskapet?Bibelfrågan: Frågor och svar

När mannen och kvinnan beslutat att leva tillsammans resten av livet och lovat varandra trohet, då är de i Guds ögon förenade till 'ett kött' - man och hustru.

Fråga: Hur ins...

Read full blog post

Adultery Comes In Three Flavors! MIND-BLOWING! ~ Video

Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga, för allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus ä...

Read full blog post

Divorce And Remarriage ~ Video

Divorce And Remarriage:

What Does the Bible Teach about Who May Divorce and Remarry?

Divorce and remarriage have become common as civil law allows no-fault divorce. A husband or wife may dissolve a marriage for almost any grounds...

Read full blog post

The Bible vs. Denominational Creeds:

Galatians 1:8,9 - If anyone, even an angel, preaches a gospel different from what inspired men taught, He is accursed of God.

Revelation 22:18,19 - Whoever adds to Jesus' words, God will add to him the plagues in the book. Whoever takes from G...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

What God says about OSAS (once saved always saved)?

Salvation by Faith Only (Alone)

vs. Obedient Faith

A free Bible Study MP3 Audio Podcast Recording

Listen here!...

Read full blog post

SYND: "De tror inte på mig"

Vad är SYND?

SYND är att inte tro på Jesus.

-----

VÄRLDEN - alltså de som inte är födda på nytt - har massor med förklaringar om det onda som människor gör.

(Massmedia är här goda (onda) arbetare.)

Det...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Truth About Hell According to Jesus Christ!

The Lord Jesus Christ was very forthright and outspoken when it came to the topic of Hell, and he never watered down the word in any way. When Jesus spoke about the broad way that leads to destruction, he was ultimately talking about the road to Hell...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Samfund och kyrkor är MONSTER ~ Videos

"Denominational doctrines make denominational members. The New Testament makes just Christians"

Tower Builders Fight

"This is surely the reason why so many like to attack us who point out the corruption of what is going on....

Read full blog post

Omvänd dig och tro evangelium!

Evangelium

Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma

(Matt 24:14)

Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son.

(Mark 1:1)...

Read full blog post

Older posts

Newer posts