About

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.

OM DU HAR EN VIRUSVARNING FÖR MIN BLOGG, SÅ ÄR DET MED ALL SANNOLIKHET NÅGON SOM INTE VILL DU SKA LÄSA DEN,Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor för evigheten.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

There never can be any true peace—while sins are unforgiven. The sinner with his life's sin unforgiven, can never have true peace. He is sleeping over a volcano. But when sin is forgiven—there is peace with God.

Den gången fick hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång ska jag skaka inte bara jorden utan också himlen. Hebreerbrevet 12:26

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish! 

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL  

Only One Way -- Christ!
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

"Never does a person see any beauty in Christ as a Saviour, until they discover that they are a lost and ruined sinner." -J.C. RyleA BREATH AWAY...


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

FLAT EARTH:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Roman Catholic Church “the greatest forgery that Lucifer ever made.” - Leonard Ravenhill

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"Think of the press as a keyboard on which the government can play." - Joseph Goebbels

"We own all media"

Greg Felton; America is now fully controlled by Zionists.

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12


John 3:16 For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life.


"He that has My Commandments and keeps them, he it is that loves Me." John 14:21


"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer”  -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai


MediaCreeper Creeper Religion

Latest posts

Listing posts from February 2017

Back to the blog start page

NASA - A Show of Evil People ~ video

Spying Google does not permit to copy this video to the blog - but you can see it here.

They know - and you ought to know - that NASA is a lying deceiving organisation.

Here and here are more of their nonsense-madness-stupid...

Read full blog post

Tagged with: 

, , , , , , , ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Livets enda syfte

Livets furste Jesus Kristus kom till världen i ett enda syfte: att rädda dig från helvetet!

Ja, HELVETET finns men du tror inte det är sant!

Lika overkligt är för dig att det finns en HIMMEL där kärleken råder.

Du lever...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

He Welcomes Them to Hell by Thomas Watson & Curt D. Daniel ~ Audio

http://www.sermonaudio.com/sermoninfo.asp?m=t&s=515081118526

~~~~

Hell by Dr. Curt D. Daniel

http://www.sermonaudio.com/saplayer/playpopup.asp?SID=813131823497...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

KOMMUNISM - HISTORIENS VÄRSTA BROTT!

COMMUNISM - THE WORST CRIME OF THE HISTORY!

SE VIDEON HÄR EFTERSOM GOOGLE HAR FÖRBJUDIT ATT KOPIERA IN DEN PÅ BLOGGEN....

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Who was behind the "Danish" cartoons?

By Ahmed Rami

The mainstream media coverage of the anti-Islamic cartoons ignores the fact that the publication of the images was a "calculated offense" commissio...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Tio tumregler för god ekumenik med kommentarer - Laglöshetens hemlighet

Texten är hämtad från Sveriges kristna råds hemsida och den beskriver hur detta råd (som alla etablerade kyrkor i Sverige är medlemmar i) arbetar med att förfalska och tillintetgöra den sanna kristna läran för att den kommande Antikrist ska...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Donald Trump går i trump - Laglöshetens hemlighet

En president i USA eller en makthavare någon annanstans här på jorden kan inte vara president eller makthavare om den inte står upp för Satans synagoga och Sion äldstes protokoll. Det vill säga om den/de inte accepterar att det är Satans syna...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Demoner och onda andar

Demoner och onda andar är Satans redskap att förstöra och förgöra människosläktet.

Därför måste du bli frälst!

Jesus besegrade Satan och hans redskap (demoner och onda andar) på korset.

Genom Jesus seger har vi som bl...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Hollywood hates God and is therefore full of Liers!

"Normal" people find it difficult to understand that there are a lot of satan-worshipper in the world.

För "normala" människor är det svårt att förstå att världen är full av medvetna satansdyrkare.

Politicians, kings, business p...

Read full blog post

Gabriel Romanus gör dagens brottsliga uttalande!

Gabriel Romanus gör dagens brottsliga uttalande!

Trots sina höga ålder (född 1938) har Romanus inte insett att abort är mord!

Han säger idag på radions P1: "Det är en mänsklig rättighet att få abort".

I verkligheten s...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Människan är Guds skapelse - Hawkings ljuger

Människan är Guds skapelse.

Hur kan man tro något annat?!

Hur kan man tro att det är en tillfällighet att vi ser ut som vi gör?!

Hur kan människan bli så dum så den går på denna lögn?!

Svaret är DJÄVULEN....

Read full blog post

Världens syfte är att sätta sin gud Antikrist på tronen

(Above the Illuminati-card.) - Nej, det är inte Donald Trump som är Antikrist - ledaren de ropar efter, även om han också färgar håret änglalikt gult - programmerad deceiver (förrädare) som han är!

Det världen inte kan och inte vill ins...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Antikrist Evig Förtappelse & Jesus Evigt Liv

"...the State 'has the supreme right against the individual, whose supreme duty is to be a member of the State... for the right of the world spirit is above all special privileges.'" Author/historian William Shirer, quoting Ge...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Massmedia ägs fortfarande av Guds fiender - Satans nickedockor

"It clearly states that Christians and Jews are on the same side, making explicit that it is impossible to be an anti-Semite and a Christian. It both condemns missionary work aimed at converting Jews and includes Jews within God's salvation, affirmin...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Gud är nationalist

Och, skulle kunna tilläggas, densamma idag som när han utstakade de gränser inom vilka han placerade de olika folken (folkgrupperna) efter byggandet av Babels torn och som ett skydd mot Satan. Allt för att de inom de olika gränserna, det vill s...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Djävulen tror också på Bibeln

Djävulen (Satan) och hans demoner tror naturligtvis på Guds ord.

Jakob 2:19 "Du tror att Gud är en . Det gör du rätt i. Även de onda andarna tror det, och bävar."

Djävulen vet vem Gud är och vet att hans ord är sanning....

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Alex Jones & Mark Dice - The Dancing Deceivers ~ Video

...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Selfish Branch Live by Lucas Labrador

"This channel is for live discussion of and exposition of the Truth of God. It is for Christians, actual Christians. Every Sunday evening at 8.00pm I will be here, God willing." http://original.livestream.com/labradorlive...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Du tror du ska komma undan!

Du tror du ska komma undan, men när du minst anar det så kommer undergången över dig!

"När det gäller tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. N...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Framgång inför världen eller framgång inför Gud?

"Det är svårare för en rik att komma in i Guds rike än för en kamel att komma genom ett nålsöga"

Många människor tror de har haft framgång i livet därför att de tjänat mycket pengar.

Hur ser Gud på saken?

"Sam­l...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Older posts