Om

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor till evigheten hos Gud.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

THE JEWS and THEIR LIES - BY DR. MARTIN LUTHER

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish!

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."

Senaste inlägg

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Börja blogga!
Börja blogga på 2 minuter.
Allt är på svenska.
Börja blogga här!

Visar inlägg från maj 2017

Tillbaka till bloggens startsida

BREXIT - THE ROTHSCHILD PLAN! ~ Videos

Insider Confirms Illuminati Want Us Dead

--He also confirms that all secret services serve these Satanists, who use child sacrifices to blackmail their members.

------

Elite Banker Blows Whistle, Admits He Was Ordered to Sacrifi...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Be perfect ~ Video

Matthew 5:4 Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect....

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Elite Banker Blows Whistle, Admits He Was Ordered to Sacrifice Children ~ Video

Int’l Banker Blows Whistle, Admits He Was Ordered to Sacrifice Children at Parties for the Elite

Ronald Bernard is a Dutch entrepreneur whose drive and business contacts quickly catapulted him into the world of the financial elite....

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Herren vår hjälpare

(akvileja-egen bild)

Psalm 146

Herren vår hjälpare


1 Halleluja!
 Lova Herren , min själ!
 2 Jag vill lova Herren 
 så länge jag lever,
 lovsjunga min Gud
 så länge jag är till.
 3 Lita inte till furstar...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

"The coming of Moshiach will complete G‑d’s purpose in creation"

Antichrist´s - symbol

~~~~

What Is the Jewish Belief About Moshiach?

What Is the Jewish Belief About Moshiach?By Nissan Dovid Dubov

What is the “End of Days”?

The term “End of Days” is taken from Numbers 24:14....

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Smuts i hjärtat - är det så noga?

Är det så noga med hur en kristen har det i sitt hjärta?

En gång frälst alltid frälst räcker väl?

Menar Gud verkligen allt vad han säger i sitt Ord?

Kan en kristen vara lik Gud?

~~~~

Matteus 5:48 Var allts...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Jesus never started a religion ~ Video

"Having Jesus means you've become a new person with a new identity and new nature, and you have a new life, a new lifestyle, with new laws, a new culture, a new nationality (which is Heaven, not earth), a new homeland and country that is from a diffe...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Karolinska fortsätter sin kriminella verksamhet ~ Video

Karolinska fortsätter betala USA-bolag trots kritik

Trots löften fortsätter Karolinska universitetssjukhuset sitt samarbete med Boston Consulting group, nu genom det amerikanska bolaget ICHOM.

~~~~

Karolinska fortsätter ocks...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Love for God or Love for the World? ~ Videos

1 John 2:15-17

15 Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him.

16 For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the p...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Guds utvalda folk?

Romarbrevet 2:28-29 Jude är man ju inte till det yttre, inte heller är omskärelsen något yttre på kroppen. Jude är man i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom Anden och inte genom bokstaven. Då får man sitt beröm inte av människo...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

LET THE GAMES BEGIN! STRANGE EVENTS NOW STARTING WORLDWIDE AFTER UK SHOW!

NATURLIGTVIS VAR "TERRORISTATTACKEN" I STOCKHOLM DEL AV DERAS SATANISKA AGENDA, LIKSOM DESSA ÄR:.

"Let the games begin. After the show in the UK last night, strange events are beginning to happen around the world. Youtube, Soc...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

ÄR DET RÄTT ATT KRISTNA TIGGER OM PENGAR? ~ Video

Är det rätt att kristna ber (tigger) om pengar?

Jag skäms när jag ser de som kallar sig kristna och ber allmänheten om pengar!

Vad gjorde Paulus, en arbetare som verkligen gav sitt liv för evangeliet?

Han arbetade för sin...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Fundamentalist?

Vad är en Fundamentalist?

En Fundamentalist är en person som tror på klippan Jesus.

En Fundamentalist är en person som tror på Jesus ord.

En Fundamentalist är en person som inte går sina egna vägar.

En Fundamentali...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

The Mosaic Law ~ should Christians keep it? & CONSPIRACY FROM AUSTRALIA

We do NOT believe that Christians must return to the Mosaic Law as a basis for righteousness in the Church Age. NEVER have I personally been taught, or have read, of any solid Biblically based fundamental who held this doctrine, it is a departure fro...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Märkvärdiga människor

Människor vill så gärna vara nåt särskilt - märkvärdiga helt enkelt.

Människor som bröstar sig kan aldrig hitta Gud.

De behöver det inte heller i sin märkvärdighet.

När de faller är det alltid andras fel.

Då...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

DE RÄTTFÄRDIGAS LYCKA - PSALM 1

Psalm 1

De rättfärdigas lycka

1 Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare

2 utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Lydnad

5 Mosebok 11:1

Du skall älska Herren , din Gud, och alltid iaktta vad han ålagt dig, hans stadgar, domslut och bud.

2 Korintierbrevet 10:4-6

Vapnen vi strider med är inte köttsliga utan har kraft från Gud att bryta ner fäs...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

The Antichrist Will Establish the Mosaic Law

The Antichrist Will Establish the Mosaic Law

This chapter shows what is the “Mark of the Beast.”

The Bible says the “Mark of the Beast” will be the establishment of Mosaic Law as the religious law of the land. ELM

The...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

TÅGSTOPP - DE KRIMINELLA FRIMURARNA I FARTEN?

Idag sänder de ett program på P1 radion om tågstopp

"Ett strömlöst tåg utan ljus, ventilation, information och toaletter. Hur reagerar vi som individer och som grupp när vi drabbas av något oväntat och obehagligt?"

~~~~...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

"THE PASTORATE"

"THE PASTORATE"

What or who is a “pastor?” Where did he come from? What does the Bible say? Where is "the pastor" found in the New Testament?

Many questions are springing up today in regards to the issue of “the pastor.”...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Äldre inlägg