About

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.

OM DU HAR EN VIRUSVARNING FÖR MIN BLOGG, SÅ ÄR DET MED ALL SANNOLIKHET NÅGON SOM INTE VILL DU SKA LÄSA DEN,Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor för evigheten.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

There never can be any true peace—while sins are unforgiven. The sinner with his life's sin unforgiven, can never have true peace. He is sleeping over a volcano. But when sin is forgiven—there is peace with God.

Den gången fick hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång ska jag skaka inte bara jorden utan också himlen. Hebreerbrevet 12:26

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish! 

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL  

Only One Way -- Christ!
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

"Never does a person see any beauty in Christ as a Saviour, until they discover that they are a lost and ruined sinner." -J.C. RyleA BREATH AWAY...


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

FLAT EARTH:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Roman Catholic Church “the greatest forgery that Lucifer ever made.” - Leonard Ravenhill

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"Think of the press as a keyboard on which the government can play." - Joseph Goebbels

"We own all media"

Greg Felton; America is now fully controlled by Zionists.

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12


John 3:16 For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life.


"He that has My Commandments and keeps them, he it is that loves Me." John 14:21


"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer”  -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai


MediaCreeper Creeper Religion

Latest posts

Listing posts from May 2017

Back to the blog start page

BREXIT - THE ROTHSCHILD PLAN! ~ Videos

Insider Confirms Illuminati Want Us Dead

--He also confirms that all secret services serve these Satanists, who use child sacrifices to blackmail their members.

------

Elite Banker Blows Whistle, Admits He Was Ordered to Sacrifi...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Be perfect ~ Video

Matthew 5:4 Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect....

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Elite Banker Blows Whistle, Admits He Was Ordered to Sacrifice Children ~ Video

Int’l Banker Blows Whistle, Admits He Was Ordered to Sacrifice Children at Parties for the Elite

Ronald Bernard is a Dutch entrepreneur whose drive and business contacts quickly catapulted him into the world of the financial elite....

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Herren vår hjälpare

(akvileja-egen bild)

Psalm 146

Herren vår hjälpare


1 Halleluja!
 Lova Herren , min själ!
 2 Jag vill lova Herren 
 så länge jag lever,
 lovsjunga min Gud
 så länge jag är till.
 3 Lita inte till furstar...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"The coming of Moshiach will complete G‑d’s purpose in creation"

Antichrist´s - symbol

~~~~

What Is the Jewish Belief About Moshiach?

What Is the Jewish Belief About Moshiach?By Nissan Dovid Dubov

What is the “End of Days”?

The term “End of Days” is taken from Numbers 24:14....

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Smuts i hjärtat - är det så noga?

Är det så noga med hur en kristen har det i sitt hjärta?

En gång frälst alltid frälst räcker väl?

Menar Gud verkligen allt vad han säger i sitt Ord?

Kan en kristen vara lik Gud?

~~~~

Matteus 5:48 Var allts...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Jesus never started a religion ~ Video

"Having Jesus means you've become a new person with a new identity and new nature, and you have a new life, a new lifestyle, with new laws, a new culture, a new nationality (which is Heaven, not earth), a new homeland and country that is from a diffe...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Karolinska fortsätter sin kriminella verksamhet ~ Video

Karolinska fortsätter betala USA-bolag trots kritik

Trots löften fortsätter Karolinska universitetssjukhuset sitt samarbete med Boston Consulting group, nu genom det amerikanska bolaget ICHOM.

~~~~

Karolinska fortsätter ocks...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Love for God or Love for the World? ~ Videos

1 John 2:15-17

15 Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him.

16 For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the p...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Guds utvalda folk?

Romarbrevet 2:28-29 Jude är man ju inte till det yttre, inte heller är omskärelsen något yttre på kroppen. Jude är man i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom Anden och inte genom bokstaven. Då får man sitt beröm inte av människo...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

LET THE GAMES BEGIN! STRANGE EVENTS NOW STARTING WORLDWIDE AFTER UK SHOW!

NATURLIGTVIS VAR "TERRORISTATTACKEN" I STOCKHOLM DEL AV DERAS SATANISKA AGENDA, LIKSOM DESSA ÄR:.

"Let the games begin. After the show in the UK last night, strange events are beginning to happen around the world. Youtube, Soc...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

ÄR DET RÄTT ATT KRISTNA TIGGER OM PENGAR? ~ Video

Är det rätt att kristna ber (tigger) om pengar?

Jag skäms när jag ser de som kallar sig kristna och ber allmänheten om pengar!

Vad gjorde Paulus, en arbetare som verkligen gav sitt liv för evangeliet?

Han arbetade för sin...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The stage is soon set for the appearance of The Lawless One

NEW WORLD ORDER: ONE RELIGION - ONE CURRENCY - ONE GOVERNMENT - ONE LEADER (Anti-Christ)

~~~~

W. B. Howard, Editor of Dispatch magazine, Endtime Ministries (Sunshine Coast, Queensland, Australia), a sister in Christ, was accidentally...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Fundamentalist?

Vad är en Fundamentalist?

En Fundamentalist är en person som tror på klippan Jesus.

En Fundamentalist är en person som tror på Jesus ord.

En Fundamentalist är en person som inte går sina egna vägar.

En Fundamentali...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Mosaic Law ~ should Christians keep it? & CONSPIRACY FROM AUSTRALIA

We do NOT believe that Christians must return to the Mosaic Law as a basis for righteousness in the Church Age. NEVER have I personally been taught, or have read, of any solid Biblically based fundamental who held this doctrine, it is a departure fro...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Vad är sanning och vad är lögn?

En del människor (de flesta) hävdar att majoriteten alltid har rätt och sedan finns det de som hävdar att det istället är minoriteten som har rätt och majoriteten fel.

Att tillhöra majoriteten är förstås bekvämare än att tillh...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

SVERIGE ÄR FÖR SATAN!

PÅ RADION P1 - SADES DET I MORSE ATT SVERIGE VAR FÖR PALESTINA.

SANNINGEN ÄR DOCK ATT SVERIGE ÄR FÖR ILLUMINATI-SIONISM-ANTIKRIST-SATAN!

FÖR ATT INGEN SKA KÄNNA TILL SANNINGEN, SÅ LJUGER DE!

PÅ BILDEN KAN DU SE SVERIGES...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Driv ut ifrån er den som är ond!

1 Korintierbrevet 5-10-13 Jag menade inte alla omoraliska här i världen, inte alla giriga och utsugare och avgudadyrkare. Annars hade ni behövt lämna världen! 11 Men nu skriver jag till er att ni inte ska umgås med den som kallar sig broder oc...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Den falske kristne Anders Arborelius

"blir förste svenske kardinalen"

Det var i samband med den så kallade Angelusbönen på Petersplatsen i Rom som tillkännagivandet skedde. Händelsen är historisk så tillvida att det är första gången en svensk blir kardinal i Katolska k...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Märkvärdiga människor

Människor vill så gärna vara nåt särskilt - märkvärdiga helt enkelt.

Människor som bröstar sig kan aldrig hitta Gud.

De behöver det inte heller i sin märkvärdighet.

När de faller är det alltid andras fel.

Då...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Older posts