Om

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor till evigheten hos Gud.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

THE JEWS and THEIR LIES - BY DR. MARTIN LUTHER

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish!

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."

Senaste inlägg

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Gratis blogg!
Enkelt och snabbt!
Helt på svenska!
Gratis blogg!

Visar inlägg från juni 2017

Tillbaka till bloggens startsida

The Time of Jacob's (Israel’s) Trouble I.E. “Day Of The Lord”

The "time of Jacob's trouble" is defined as an unparalleled time in all of history. “There is no other time like this” refers to the “Day of the Lord” and His Wrath....

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

TALMUD FÖRKLARAR TORAH MENAR RABBINERNA!

"Enligt rabbinsk tradition består Torah bara av den skriftliga läran, Torah she-bi-khetav. Det är den ena delen av det som kallas den tudelade Torahn. Den andra delen är den muntliga läran, Talmud, Torah she-be-al peh, som fungerar som en förkl...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Löfven satansdyrkare!?

Statsminister Stefan Löfven tog emot Bangladeshs premiärminister Sheikh Hasina på Rosenbad.

SE FOTOT! KAN DET VARA TYDLIGARE FÖR DE SOM HAR ÖGON ATT SE MED!

Både Stefan Löfven och Sheikh Hasina är puppets åt Världshärskarna,...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

INGEN katolik kommer till himlen inte heller Arborelius

(kardinaler, foto vatikanradion)

INGEN katolik kommer till himlen.

~~~~

Jesus lära (doktrin, undervisning) är KLIPPAN som är hans själv, Jesus Kristus.

På den klippan (läran=Jesus) faller jordens människor!

P...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Synd leder till död

Romarbrevet 6:23 Ty den lön som synden giver är döden, men den gåva som Gud av nåd giver är evigt liv, i Kristus Jesus, vår Herre.

Synd leder till död.

Men vad är synd?

Synd är allt det som strider mot Guds ordning....

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

"Make friends video statement" - Antje Jackelén talks ~ Video

Det är detta den svenska kristenheten skrivit under på!

Se SKR medlemskyrkor Sveriges Kristna Råd!

Ca 2.5 min. in kan du höra ärkebiskop Antje Jackelén som den sataniska ulv hon är!

Tror Sveriges kristenhet att...

Läs hela blogginlägget

Seven Day Adventists Veith and Bachelor Exposed - WARNING!

SDA Exposed!

Seventh-Day Adventism denies the Biblical Doctrine of the Atoning Sacrifice of Christ as the only means of man’s salvation.

Walter Veith SDA - Beware/Warning!

Doug Bachelor SDA - Beware/Warning!...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Präster och pastorer är rädda för att den helige Ande skall göra dem arbetslösa

Motivet för en kristens handlande får aldrig vara att knyta intresset kring sin egen person för att på så sätt få uppmärksamhet, förmåner, privilegier eller vinning på annat sätt. Ändå är detta vad många av de ”så kallade kristna...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Why the AntiChrist MUST be a JEW ~ Video

Why the antichrist must be a jew to get the jews to follow him.

How they really feel about Jesus: http://www.noahide.com/yeshu.htm

Who is the Bible speaking to here:

Amos 5:26 - But ye have borne the tabernacle of your Moloch and Chi...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

The Great City of Revelation is Jerusalem ~ Video

The Bible ALONE tells you who this Babylon is....The physical Babylon was destroyed and never to be rebuilt.There is a spiritual Babylon Rev 18:21 - And a mighty angel took up a stone like a great millstone, and cast it into the sea, saying, Thus w...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

ABOMINATION! SCIENTISTS CREATE PIGMAN! HUMAN PIG HYBRID! ~ Video

ILLUMINATI SATANIC PROGRAMMING EXPOSED!

Denna galenskap var orsaken till FLODEN som dränkte världen!

Denna gång ska Gud sända inte en flod men en ELD!

https://www.rt.com/viral/375223-pig-human-hybrid-embryo...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

VOGUE - SATANIC RITUALS - MK-ULTRA ~ VIDEO

"SUMMER FASHION TIPS! VOGUE WANT'S TO KNOW WHAT YOU'RE WEARING FOR THE SUMMER CELEBRATION!"...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Videos: Freemasons worship Lucifer (Satan) - Summer Celebration

"June 24 2017 might be a day where people are traveling on summer vacations, or maybe are heading out to the store or possibly to eat ice cream with their families. But this is a date for people to keep their eyes on because many events will be going...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Internationella yogadagen avslöjad ~ Video

Internationella yogadagen – så firar förra Rapport-ankaret

-- Den internationella yogadagen firas idag för tredje gången och faktum är att dagen annordnas i FN regi.

-----

FN/UN ÄR INGET ANNAT ÄN OCKULTISTERNAS/SATANSDYR...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

"Löfven: Alla präster måste viga samkönade par"

Puppetsen Löfven med kippa för att behaga eliten

~~~~

– Ingen präst i Svenska kyrkan ska kunna vägra att viga samkönade par, säger statsminister Stefan Löfven (S) i en intervju med Kyrkans Tidning.

Han jämför en prä...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

"Tågstopp" - Det blir värre!

"Tågstopp"

Det finns En som står bakom ALL förödelse.

Det är Satan.

Till sin hjälp har han sitt folk.

Det blir värre.

Mycket värre!

Matteus 24:21-22 för då ska det bli en så stor nöd att något...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Media/världen/förståsigpåare blir värre och värre!

”Folk som har vaniljsex har mycket att lära från BDSM”

Först efter 24 år insåg psykologen Jenny Jägerfeld att hennes dåvarande kille faktiskt utsatt henne för ett sexuellt övergrepp. Som behandlande sexolog tror hon på samta...

Läs hela blogginlägget

Den antikristliga anden styr kyrkorna och samfunden

Antikrist beskrivs i Bibeln som laglöshetens människa, fördärvets son, syndens människa, förtappelsens son, bedragaren, lögnaren, motståndaren med mera. Han är Satans och ondskans redskap, en motståndare till Kristus, och har byggt upp/bygg...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

London Fire: You Are Being Lied To & Lier Puppet Theresa May ~ Videos

"But for the cowardly and unbelieving and abominable and murderers and immoral persons and sorcerers and idolaters and all liars, their part will be in the lake that burns with fire and brimstone, which is the second death." Revelation 21:8...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Feministpastorn Esther Kazen ett hån mot Jesus!

Feministpastorn Esther Kazen i Flatåskyrkan Göteborg ger fingret till homofobi

Esther Kazen, Satans sändebud för Equmeniakyrkan - en "kyrka" som de namnkristna (falska kristna) skapat.

-----

Här ser du ett strålande (avskyv...

Läs hela blogginlägget

Äldre inlägg