Om

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor till evigheten hos Gud.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

THE JEWS and THEIR LIES - BY DR. MARTIN LUTHER

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish!

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."

Senaste inlägg

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Börja blogga!
Helt på svenska!
Börja blogga hos oss.
Skapa din blogg!

Visar inlägg från september 2017

Tillbaka till bloggens startsida

A SICK WORLD AND PEOPLE ARE SLEEPING !! ~ VIDEOS

Världen är full av satanister!

Ja, du hörde rätt!

Världen är full av satanister!

Satan är denna världens gud!

DAGS ATT VAKNA INNAN DET ÄR FÖR SENT!

"Frukta Gud och ge honom äran, ty stunden fö...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Vad är TRO?

Att tro som kristen är inte det som världens människor säger om att tro.

Tro som kristen är att ha en fast övertygelse.

Hebreerbrevet 11:1 "Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting som man inte ser."...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

SKAM?

Skam är ett substantiv som i verbform betyder att skämmas.

Man kan känna skam för något man gjort eller något man inte gjort.

I världen lär man ut att skamkänslor ska förringas eller att man ska fly från dem.

Om du har...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

MER OM NAZISM av Eustace Mullins ~ Video

Stefan Löfven bjuder in till samtal mot nazism

Puppet Löfven

Statsminister Stefan Löfven överväger att försöka skärpa lagstiftningen för att förhindra nazistiska demonstrationer.

~~~~

Why The Rothschilds...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Daniel Kindstedt skriver: Förlegad trospropaganda sänds i SR och SVT

Daniel Kindstedt skriver på DN: "Alla de stora religionerna bygger sin världsbild på ett “vi” och ett “dom”, de rättrogna mot de otrogna; religionerna är tydligt homofobiska, behandlar kvinnor som andra klassens medborgare, och är ofta...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

USA:s president hyllade Sverige :):):) !!!

Löfven om Trump: Han berömde Sverige

~~~~

Det var inte för inte som Löfven bjöds in till ett Bilderbergmöte för att väljas av dem (de onda) till statsminister.

Man måste vara en puppet för att få vara i de ondas gäng....

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Ordspråksboken 15 - Du som har öra - HÖR!

Ordspråksboken 15

v3 Herrens ögon är överallt, de vakar över både onda och goda.

v7 De visas läppar sprider kunskap, men så gör inte dårarnas hjärtan.

v11 Dödsriket och helvetet ligger uppenbara för Herren, hur my...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Peter Drucker och andra ulvar

Lukas 17:1-2 Jesus sade till sina lärjungar: "Förförelserna måste komma, men ve den genom vilken de kommer! Det hade varit bättre för honom att få en kvarnsten hängd om halsen och bli kastad i havet än att han förleder en av dessa små."...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Testimony Attacked By Demons ~ Video

"When a Demon attacked me I called out to Jesus and He saved me from this demon. Only Calling on the name of Jesus will save us from demonic activity. Nothing else works. If you don't know this already you will soon. Call on the Name of JESUS before...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Själens obotliga ensamhet?

Själens obotliga ensamhet.

Känner du igen utsagan?

Naturligtvis är det världens lögnare Satan som står bakom den.

Själens ensamhet är INTE obotlig!

Det finns bot.

Boten är att fylla sin själ med Jesus...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Remember...HELL! ~ Audio/Sermon

Speaker:

Rev Andrew Patterson

Remember.... Hell !!

~~~~

Lukas 16:19-28

Den rike mannen och Lasarus


19 Det var en rik man som gick klädd i purpur och fint linne och levde i fest och lyx varje dag. 20 Men vi...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Earthquakes are the works of the Lord - Audio-Sermon by Charles Wesley

Earthquake!

http://www.sermonaudio.com/saplayer/playpopup.asp?SID=321112055479

Speaker:

Charles Wesley

Earthquakes are the works of the Lord

Psalm 18:7-8 I min nöd åkallade jag Herren ,
 jag ropade till min Gud.
...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

We shall se Him as He is - Audio-Sermon by Thomas Boston

Audio-Sermon by Thomas Boston

We shall se Him as He is

More sermons by Thomas Boston...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

California law requires parental notice and opt-out for sex education

Revelation 12:9 And the great dragon was thrown down, the serpent of old who is called the devil and Satan, who deceives the whole world; he was thrown down to the earth, and his angels were thrown down with him.

The California charter sch...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Genmanipulation - Att skapa ett barn utan Gud

Att världen går mot sin undergång får vi bevis på varje dag.

Radion talar idag om:

Genkniven ändrade funktion i mänskligt embryo

– Det är ett stort steg att visa att det här verkligen går att göra i det mänskliga...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

The Torments of Hell The Damned Shall Be Eternally Separated From God And Christ

by Thomas Boston

Listen here!

Matteus 25:41 Sedan ska han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar.

The wrath of God...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

ISRAEL AND THE ANTICHRIST by A.W. Pink

It is a ground for thanksgiving that during the last three or four generations the people of God have given considerable attention to the prophecies of Scripture which treat of the future of Israel. The old method of "spiritualizing" these prediction...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Lost!

"Lost" Audio-Sermon by A.W. Pink Arthur W. Pink (1886-1952)

Romarbrevet 8:5-8 De som lever efter köttet tänker på det som hör till köttet, men de som lever efter Anden tänker på det som hör till Anden. Köttets sinne är död, men And...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

But it leads to the bottomless pit! by Arthur W. Pink (1886-1952)

SERMONS-AUDIOS:

But it leads to the bottomless pit!

It is better to stay at home and read God's Word

So many millions of nominal Christians!...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

It is better to stay at home and read God's Word by Arthur W. Pink (1886-1952)

2 Corinthian 6:14 Be ye not unequally yoked together with unbelievers: for what fellowship hath righteousness with unrighteousness? and what communion hath light with darkness?

Sermon-Audio

Om de som säger sig vara kristna ve...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Äldre inlägg