About

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.

Sverige/
SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor för evigheten.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

There never can be any true peace—while sins are unforgiven. The sinner with his life's sin unforgiven, can never have true peace. He is sleeping over a volcano. But when sin is forgiven—there is peace with God.

Den gången fick hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång ska jag skaka inte bara jorden utan också himlen. Hebreerbrevet 12:26

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish! 

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL  

Only One Way -- Christ!
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

"Never does a person see any beauty in Christ as a Saviour, until they discover that they are a lost and ruined sinner." -J.C. RyleA BREATH AWAY...


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

FLAT EARTH:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Roman Catholic Church “the greatest forgery that Lucifer ever made.” - Leonard Ravenhill

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"Think of the press as a keyboard on which the government can play." - Joseph Goebbels

"We own all media"

Greg Felton; America is now fully controlled by Zionists.

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12


John 3:16 For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life.


"He that has My Commandments and keeps them, he it is that loves Me." John 14:21


"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer”  -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

Top Illuminati Grand Wizard: “We Control Islam and We'll Use It to Destroy the West.” (WW3)

JESUSMediaCreeper Creeper Religion

norwegian translation

Latest posts

Listing posts from September 2017

Back to the blog start page

An Exposure of the Alpha Course

An Exposure of the Alpha Course

SERMON-AUDIO

Rev. John Greer is pastor of the Ballymena Free Presbyterian Church and current Moderator of Presbytery in Northern Ireland. Born in County Antrim, Mr. Greer was minister of Sixmilecross Fr...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Torments of Hell The Damned Shall Be Eternally Separated From God And Christ

by Thomas Boston

Listen here!

Matteus 25:41 Sedan ska han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar.

The wrath of God...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Nacka kommun köper tre bostadsrätter åt en man med tre fruar

Nacka köpte loss bostäderna för knappt 14 miljoner. ”Vi varnade för de här konsekvenserna”, säger kommunens M-topp Mats Gerdau.

Hela världen är i den ondes våld (1 Joh. 5:19). Sverige är inget undantag!...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

ISRAEL AND THE ANTICHRIST by A.W. Pink

It is a ground for thanksgiving that during the last three or four generations the people of God have given considerable attention to the prophecies of Scripture which treat of the future of Israel. The old method of "spiritualizing" these prediction...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Lost!

"Lost" Audio-Sermon by A.W. Pink Arthur W. Pink (1886-1952)

Romarbrevet 8:5-8 De som lever efter köttet tänker på det som hör till köttet, men de som lever efter Anden tänker på det som hör till Anden. Köttets sinne är död, men And...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

But it leads to the bottomless pit! by Arthur W. Pink (1886-1952)

SERMONS-AUDIOS:

But it leads to the bottomless pit!

It is better to stay at home and read God's Word

So many millions of nominal Christians!...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

It is better to stay at home and read God's Word by Arthur W. Pink (1886-1952)

2 Corinthian 6:14 Be ye not unequally yoked together with unbelievers: for what fellowship hath righteousness with unrighteousness? and what communion hath light with darkness?

Sermon-Audio

Om de som säger sig vara kristna ve...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

So many millions of nominal Christians! by Arthur W. Pink (1886-1952)

SERMON-AUDIO: So many millions of nominal Christians!

It is better to stay at home and read God's Word by A.W. Pink...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Mest korkade artikeln: Erik Isberg Gör ett val för miljön – skaffa bara ett barn

Erik Isberg säger: "Gör ett val för miljön – skaffa bara ett barn."

Erik Isberg Konsult inom hållbart företagande och grundare av välgörenhetsorganisationen Young Collective.

Stackars människor som går på Satans lögn!...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus

Romarbrevet 8:1-2 "Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag."

Men om du inte är en ny skapelse, så har inte Kristus Jesus gjort dig fri...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Gud skall vedergälla var och en efter hans gärningar t.ex lögnare som Hawking

Psalm 33:6-9

Himlen är skapad genom Herrens ord, alla dess härskaror genom hans muns ande.

7 Han samlar havets vatten som i en hög, han lägger djupen i deras förvaringsrum.

8 Hela jorden må frukta Herren , alla s...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Why, they are like Jesus Christ! & The thoughts make the face - J. R. Miller

Why, they are like Jesus Christ!

The thoughts make the face

Home happiness depends on the wife - Audio/Sermon

A Christian follows Christ

Speaker:

J. R. Miller...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Sverigedemokrater - Sionism - Världshärskare

"Freemasonry is based on ancient paganism which the Israelites adopted from the Babylonian mystery religion and later developed into the Kabbala. (The Cabala) Rabbi Isaac Mayer Wise, a pioneer of Reform Judaism in America, stated in 1855: “Freemaso...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Extreme Wheelchair That's Built Like a Tank ~ Video

June 5 (Bloomberg) --- In 2005, Brad Soden invented a modified wheelchair for his wife Liz, who is paralyzed from the waist down, so she could actively participate in more activities with their family. These fearsome-looking machines can traverse rug...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Lydnad - Uppror

~~~~

Om man läser Gamla Testamenet, så ser man hur Gud handlade med sitt folk.

Jeremia 7:23 "Lyssna till min röst, så skall jag vara er Gud och ni skall vara mitt folk. Vandra i allt på den väg som jag befaller er, så skall...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Blir du frälst genom goda gärningar?

NEJ! NEJ! NEJ!

Du blir inte frälst genom goda gärningar!!

Du blir frälst av NÅD!!

Om du blir frälst genom goda gärningar, hade inte Jesus behövt dö för dina synder!

Men Jesus dog för dig och för...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The ant's nest by Thomas Boston - Människan är korrupt av naturen ~ Audio

AV NATUREN ÄR MÄNNISKAN KORRUPT!

Listen to:

The ant's nest by Thomas Boston ~ Audio

No hissing serpent! ~ Audio

More sermons here!

~~~~

Ibland kan man se hjärtats sanna...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Nej, Tommy Körberg, det beror inte på uppväxten!

Det beror inte på uppväxten Tommy Körberg.

Precis som Adam och Eva gjorde vid Syndafallet, så skyller du ifrån dig.

Det beror på att du inte böjt dina knän för din Skapare.

Du har låtit dig luras av Satan.

Gud s...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

GUD ÄR EN SUND GUD

Allt som hör till det sunda är av Gud.

Det är lätt att räkna ut vad som inte är sunt.

Det är allt som strider mot den sunda läran - Jesus lära.

Den som lyder den sunda läran (Jesus lära) blir sund.

Den som går...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

VEM ÄR INTE KRISTEN?

Vem är inte kristen?

1. Inte kristen är en person som inte är född på nytt av Gud. (Johannes 3:3)

2. Inte kristen är en person som lyssnar på falska predikanter. (1 Johannes 4:1 )

3. Inte kristen är en person som hånar...

Read full blog post

Older posts

Newer posts