Om

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor till evigheten hos Gud.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

THE JEWS and THEIR LIES - BY DR. MARTIN LUTHER

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish!

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."

Senaste inlägg

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Börja blogga!
Helt på svenska!
Börja blogga hos oss.
Skapa din blogg!

Visar inlägg från november 2017

Tillbaka till bloggens startsida

Nobelpristagare - är dom så märkvärdiga?

Världen premierar huvudet. Men var finns själen?

1 Korinterbrevet 8:1-2 ...Men kunskapen gör oss uppblåsta, medan kärleken bygger upp. 2 Om någon tycker sig ha kunskap om något, så har han ännu inte den kunskap han borde ha. 3 Men o...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

God never force

God never force but urge.

If God was a forcing God he would not be God.

God earnestly invite people to come to him to be saved.

If somebody force you to be saved - be aware!

If somebody force you to believe certain things...

Läs hela blogginlägget

Taggat med: 

, , , ,

SD - Sverigedemokrater bluffar!

("En bild säger mer än tusen ord")

Svenska folket är tydligen lät att lura.

Men så är det om man inte älskar sanningen.

Foton om SD och sionism/sionister/Israel kan man hitta flera av på nätet.

Ovan är bara...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

VAD ÄR SYND?

Synd är:

att ljuga, att överdriva, att stjäla. att vara snål, att vara girig, att vara en frossare, att leva i hor (vara otuktig), att inte hålla sig till sin hustru (eller man), att svika, att skvallra, att vara opålitlig, att inte äls...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Förlåten brast - The viel was torn!

Mark 15:38 The curtain (veil) of the temple was torn in two from top to bottom.

Matthew 27:51 And behold, the veil of the temple was torn in two from top to bottom; and the earth shook and the rocks were split.

Jesus is like our Passo...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Behagar du Gud genom goda gärningar?

Kommer du till Gud för att du gör goda gärningar?

Många tror det.

Katolikerna tror det,

judarna tror det,

muslimerna tror det,

hinduerna tror det,

buddisterna tror det,

ateisterna tror det....

Läs hela blogginlägget

Biblical Prophesy About Tyre ~ Videos

Photo:Wikipedia

A comment on the video: im a son of Tyre , and till this day the island of Tyre was never rebuilt you can only see few ruins on land and most in the sea ... since my ancestors till this day we still have our old home in the is...

Läs hela blogginlägget

Taggat med: 

, , , ,

0 kommentarer | Skriv en kommentar

The infernal dungeon of Hell! - John Bunyan ~ VIDEO

ABOUT BUNYAN

(John Bunyan)

"Depart from Me, you who are cursed — into the eternal fire prepared for the devil and his angels!" Matthew 25:41

Those in the infernal dungeon of Hell, will undergo a VARIETY of torments. Those w...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Satanic Deception: Worshiping a Piece of Bread,

When You Believe You Are Worshiping God!

People by the millions have been bamboozled, and hoodwinked, by the modern day “unity” with the Roman Catholic church, and that it downright scary. I was saved out of the Roman Catholic system back in 1...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Ecumenical Excuses for Unequal Yokes

By John R. Rice

1. Parable of the Tares: "Leave Them Alone Till Harvest."

2. "But Love the Modernists as Christian Brothers."

3. The Great Success of the Compromise Proves God Is for It.

4. "Fundamentalists Are Jealous, En...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Transplantera huvud - Sergio Canavero - Ny skapelse - Video

Is this a person that the body belongs to, or the person the head belongs to?

---"Two days ago, we reported on a controversial paper by Italian neurosurgeon Sergio Canaveri."

https://www.youtube.com/watch?v=cHFlSeD-sJY

~~...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Det blir värre - mycket värre!

Matteus 24:19-22 Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna! 20 Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten, 21 för då ska det bli en så stor nöd att något liknande aldrig förekommit från världens begynnelse och ända f...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Hur fyller du tomrummet?

Här är några sätt jag tror du försöker fylla tomrummet:

1.Nöjen

2. Nya kläder

3. Nytt hus

4. Nytt kök

5. Ny man - ny hustru

6. Nytt jobb

7. Resor till nya platser

8. Vinna på tipset...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Göteborg förbannelsens stad - Gothenburg the condemned city

Kommunism, nazism, fascism - det som varit och nu är - är ingenting mot vad som ska komma! (Matteus 24:21)

Frimuraren och därmed satansdyrkaren Stefan Löfven står som värd på eu-mötet i Göteborg.

~~~~...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Du har ingen ursäkt

I världen lär vi oss att skylla på allt och alla:

Det var min mammas fel, det var min mans fel, min hustrus fel, min arbetsgivares fel, min broders fel, etc. etc. etc.

Men när vi står inför Guds domstol gäller inga ursäkter:...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Klimatmötet är en bluff!

Klimatmötet är en bluff naturligtvis!

Satan tillsammans med sitt folk och alla de som sover, är de som hittat på detta.

Satan vet mycket väl att hans tid är kort.

Därför vill han få människorna att koncentrera sig på...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Livets mening är att finna Gud

Det finns ingen annan mening med livet än att finna Gud.

Gud söker människans hjärta hela hennes liv.

Livet har en djupare mening än att äta, sova, gifta sig etc......

Ofta tar det ett helt liv innan människan kan förstå...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

SVERIGE STYRS AV SATANS(DYRKARE)! SWEDEN CONTROLLED BY SATAN!

Här är foton på de som styr och de som låter sig styras av satansdyrkarna, de som vill ha kontroll av världen:

Photos of the criminals who run the show:

Stefan Löfven - puppet

SD Sverige demokraterna

Babylon...

Läs hela blogginlägget

ÄKTENSKAPET - ETT VITTNESBÖRD

"Ja det är så sant som det är sagt att Herrens ord är det som gäller. Hur viktigt är det inte att man lär känna Jesus så att man älskar att följa Hans ord. Själv skild sedan några år tillbaka. Jag gick ut i världen besviken och ledsen...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Gudsfruktan tar Gud på allvar

Att ha Gudsfruktan är att akta sig för att synda mot Gud.

Att ha Gudsfruktan betyder att man som kristen aktar sig för att synda mot Guds Ord och den Helige Ande.

Gudsfruktan har man om man fått nåden att tr...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Äldre inlägg