About

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor till evigheten hos Gud.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

THE JEWS and THEIR LIES - BY DR. MARTIN LUTHER

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish!

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."


MediaCreeper Creeper Religion

Latest posts

Listing posts from January 2019

Back to the blog start page

Gud är en sund Gud

Att Gud är en sund Gud kan du se i hans ord som är Bibeln.

Alla som vill vara sunda lägger av sig det som hindrar sundheten.

Det är SYNDEN.

Synden leder oss till den plats som är berett åt djävulen.

Endast de som t...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Helbrägdagöraren Fredrik August Bolzius

Foto Från

" ...de skall ta ormar med sina händer, de skall inte bli skadade om de dricker dödligt gift, och de skall lägga sina händer på sjuka och göra dem friska." (Mark 16:18)

" Be så skall ni få. Sök, så...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Reason YOU Were Born... May Surprise You.. ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=Nld2e1SqEHE

John 14:6 "Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me."

Psalm 139:13-16 "For thou hast possessed my reins: thou has...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

MAN DEAD FOR 90 MINUTES VISITED HEAVEN AND CAME BACK! THIS IS WHAT HE SAW

https://www.youtube.com/watch?v=lWqHRLjNZbE

► Do you know where you are going when you die (heaven or hell)? I encourage you to come to Jesus Christ TODAY. He died so you can be forgiven. Believe in Him, confess your sins, and repent...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Sveriges kristna råd - är det från Gud?

DAGEN: "Filadelfiakyrkan i Stockholm var fullsatt då Sveriges kristna råd manifesterade för asylsökande konvertiter. Även i flera andra städer gjordes liknande arrangemang."

~~~~

Den som är född på nytt (Johannes 3:3) kan s...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

A Biblical Response to the Oueering of the Church

Enjoy as Pastor Sam and Patrick “No Compromise with Evil” are joined by Thomas Littleton and discuss the upcoming God’s Voice Conference. Follow us on iTunes

For More information on God’s Voice Conference Click here

GOD'S V...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Healing by Andrew Murray & Video

Matthew 9:6 "But that ye may know that the Son of man hath power on earth to forgive sins (then saith He to the sick of the palsy), Arise, take up thy bed and go unto thine house."

Table of Contents

PREFACE...

Read full blog post

Tagged with: 

, , ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

HELVETET ÄR VERKLIGT

Denna bloggägare har lagt upp många videos om HELVETET.

Här ser du en "konstnär" I Satans tjänst som trivs i förgården till HELVETET.

Lukas 12:5 Jag vill lära eder vem I skolen frukta: frukten honom som har makt att, sedan han h...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

How to Get The Holy Ghost ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=dw2nRMGY_6M

Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words: and my Father will love him, and we will come unto him, and make our abode with him. - John 14:23...

Read full blog post

Tagged with: 

, , ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Underground Churches in China ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=CcCHInA6UMg

From a comment: "I am from the underground church in China. I can prove that the video is true. Our pastor has no salary. They gave up everything for the gospel. Because of the Communist Part...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

STRÄVA - FAR EFTER - SÖKEN

1 Thessalonikerbrevet 5:15 Se till att ing­en lönar ont med ont. Sträva all­tid ef­ter att göra gott, mot varand­ra och mot al­la and­ra.

1 Timotheosbrevet 6:11 Men fly sådant, du gudsmänniska, och far efter rät...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Miracle is Yours - 61 / Miraklet er ditt - 61 ~ Video

JESUS HEALS MINISTRIES

https://www.youtube.com/watch?v=TL4Pzd-Dn7s

"The Miracle is Yours is a program that focuses on God as Savior and Healer. The host is the Norwegian evangelist Svein-Magne Pedersen. Viewers can listen t...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

A.B. Simpson's quotes

“Once it was the blessing, Now it is the Lord;

Once it was the feeling, Now it is His Word.

Once His gifts I wanted, Now the Giver own;

Once I sought for healing, Now Himself alone.

Once 'twas painful trying, Now 'tis perfect t...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

How Sweet The Name of Jesus Sounds ~ Video/Music

https://www.youtube.com/watch?v=RokLXU0XZhM

Author: John Newton

How sweet the Name of Jesus sounds

In a believer's ear!

It soothes his sorrows, heals his wounds,

And drives away his fear.

It makes the wounded...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Reason YOU Were Born... May Surprise You..

https://www.youtube.com/watch?v=Nld2e1SqEHE&app=desktop

https://www.youtube.com/watch?v=mpF1gXFSp3s&app=desktop

John 3:16-19

16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever beli...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Man Sees Unthinkable Beauty in Heaven - Mountains of Gold & Silver!!!

https://www.youtube.com/watch?v=08zTVFyPHP0&app=desktop

"After praying for years to see heaven, December 4, 2004 God granted Mario Martinez his wish. What he saw will amaze you!"

CONTACT MARIO MARTINEZ

YouTube Channe...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"Thank You Lord" - Don Moen ~ Video/Musik

https://www.youtube.com/watch?v=K44trVhtZX4&app=desktop...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"You Raise me Up" - Jesus is indeed living and he calls for your attention

Johannes 8:10-11 Då såg Jesus upp och sade till kvinnan: »Var äro de andra? Har ingen dömt dig?»11 Hon svarade: »Herre, ingen.» Då sade han till henne: »Icke heller jag dömer dig. Gå, och synda icke härefter.»]

https://www.y...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

DO YOU LOVE JESUS THE SAVIOUR, WHO NEVER FAILS YOU?

Motives to Love Jesus

Thomas Doolittle

Wikip.Thomas Doolittle (1632?–1707)...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

ÄR DESSA TV-KANALER FRÅN GUD?

Bloggaren som har apg29 säger så. Men är det rätt?

Nej, absolut inte!

Du som älskar sanningen och vill komma till himlen gör själv din undersökning.

Dessa kanaler har massor av skräp (lögn), alltså det som kommer från...

Read full blog post

Tagged with: 

, ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Older posts

Newer posts