Om

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor till evigheten hos Gud.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

THE JEWS and THEIR LIES - BY DR. MARTIN LUTHER

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish!

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."

Senaste inlägg

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Gratis blogg!
Enkelt och snabbt!
Helt på svenska!
Gratis blogg!

Visar inlägg från augusti 2019

Tillbaka till bloggens startsida

Do angels appear to people today?

Question: "Do angels appear to people today?"

Answer: In the Bible angels appear to people in unpredictable and various ways. From a casual reading of Scripture, a person might get the idea that angelic appearances were somewhat common, bu...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Örby Ängar-Skåne Landskap-Husvägg Helsingör

Egna foton...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Döden genom Adam - livet genom Kristus

Romarbrevet 5:12 Därför är det så: Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden, och så kom döden över alla människor, eftersom alla hade syndat.

Romarbrevet 5:17-19 Ty om en endas fall gjorde att...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

1 Johannes 5:19 Hela världen är i den ondes våld - Manipulering av mänskligheten

"Sverige har enligt den anonyme artikelförfattaren, när det gäller militär teknik, blivit ett av de viktigaste länderna i Världen genom LOIS, NATO:s vapentester. Detta genom landets läge."

-----

USA utvecklade sitt HAARP-system o...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Denna världens gud har förblindat människornas ögon

2 Korintierbrevet 4:4 "Ty den här tidsålderns gud (Satan) har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet - han som är Guds avbild."

Förutom att denna världens gud (Sat...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Frimurare i rättsväsendet - Promoting that Lucifer is the Holy Spirit

https://www.youtube.com/watch?v=Ut_RIG7hlP0

Många Frimurare i rättsväsendet

Många pastorer och präster är också frimurare!!

Undersök själv läs "Ephesians 5:11" som skriver om denna sak.~

You Mus...

Läs hela blogginlägget

Taggat med: 

, , , ,

0 kommentarer | Skriv en kommentar

"Vem skulle du rösta på om du fick välja världens skarpaste tänkare?"

DN säger

"Kan man ranka tankar? Den brittiska tidskriften Prospect har gjort ett försök och listat världens ledande intellektuella. Det är en lockande presentation av vilka nya idéer som formar världen av i dag. Ämnen som teknologi och...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

“EQUALITY BILL” HASTENS BABYLON THE GREAT

By Rev. Ted Pike

PART TWO

May 1st, 2019

Why are Jewish attack groups such as ADL/SPLC always in the forefront of efforts to undermine Christian rights and values? As is well known, ADL and ma...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

REPENT! OMVÄND DIG!

Acts 3:19 - Repent ye therefore, and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord;

2 Chronicles 7:14 - If my people, which are called by my name, shall humble themselv...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

The Cross by John Bunyan ~ Audio/Sermon

The Cross

The Narrow Gate

The River of Death...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

CIA - MK Ultra - Manchurian Candidates - Controlled Assassins - Sweden ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=CvDK7E-6ays

"Since the 1940s the CIA have been developing a top secret mind control program known as MK Ultra. It's aim was simple. To train and create assassins who would kill with no remorse. These...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

"...handelskrig präglar G7-mötet" - Merkel med satanstecken

DN:

~~~~

Finns det något foto på Angela Merkel, där hon inte gör Satans tecken!!!

Illuminati Signs

---"Occult authors such as CS Lewis and JRR Tolkien similarly summon demons into each copy of their books s...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Sanhedrin "Third Temple" Ritual in Jerusalem (R$E) ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=H9c_l2s6Wk8

REMFAN´S STAR? ACTS 7:43

You Must be Born Again - FÖDD PÅ NYTT - John 3:3...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

De som inte vill tro på Jesus Kristus ska plågas av demoner

De som inte vill tro på Jesus Kristus kommer att plågas av de demoner, som nu håller dem tillbaka från att ge sina liv till Skaparen Jesus Kristus.

Gud steg ned till jorden!

Kan du fatta detta?

Gud steg ned till jorden!...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Heart Purity by Puritan Thomas Watson ~ Audio/Sermon

https://www.youtube.com/watch?v=Q8VsvOdHFgM&list=PL9B58A93B5F60F495&index=4

You Must be Born Again - FÖDD PÅ NYTT - John 3:3...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Darkness, fire, and chains! by Thomas Watson - Sermon /Audio

Lukas 16:19-31 Den rike mannen och Lasarus

Det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde var dag i glädje och fest. 20 Men vid hans port låg en fattig man som hette Lasarus, full av sår. 21 Han längtade efter att f...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Sermon Against Popery by Thomas Watson

Thomas Watson 1620-1686

Sermon Against Popery

Flee from the Catholic church!!

MORE!

~~~~

Darkness, fire, and chains!

You Must be Born Again - Matthew Henry - JOHN 3:3...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

The afflictions of the godly! by Thomas Watson - Sermon/Audio

Thomas Watson 1620-1686

Hebrews 12; Psalm 119

The afflictions of the godly!

"The heavier the saint´s cross is the heavier shall be their crown."...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

The Book of John / Audio Bible

https://www.youtube.com/watch?v=XeRJuK4hCKo

You Must be Born Again - Matthew Henry - JOHN 3:3...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

A New Creature by Thomas Watson

"Therefore, if any man is in Christ, he is a new creature; old things are passed away, behold all things are become new." 2 Corinthians 5:17

In this Scripture consists the essence and soul of religion. I note here two things:

Fi...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Äldre inlägg