About

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor till evigheten.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

THE JEWS and THEIR LIES - BY DR. MARTIN LUTHER

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish!

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23A BREATH AWAY...


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."MediaCreeper Creeper Religion

Latest posts

Listing posts from September 2019

Back to the blog start page

Sverigedemokraterna och sionismen

Skrivet av Lasse Wilhelmson

SD är det mest sionistiska partiet i Sveriges riksdag. Detta understryks av dess utrikespolitiska talesman Kent Ekeroth i nedanstående intervju i israelisk TV.

---Video borttagen

SD:s fient...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Perilous Times Shall Come - Matthew Henry - Sermon /Audio

2 Timothy 3:1-5 This know also, that in the last days perilous times shall come.2 For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy,3 Without natural affection, trucebreake...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Elitens planer på mänsklighetens utplåning med Magnus Söderlund

Bekräftelsen på att mänskligheten ligger riktigt risigt till och den västliga s k civilisationen är dödsdömd kom i TV4, som bjudit in en professor som försökte övertala tittarna om fördelarna med kannibalism.

Det är i Väst “fö...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

DN:s journalister ljuger som galningar!

Idag skriver medias journalister (t.ex. i DN) om KLIMATET - som galningar!!!

Det finns EN orsak till det.

Det är för att skrämma människorna.

Det finns INGEN annan orsak.

ABSOLUT ingen!

Skrämsel är Satans bä...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Svenska folket börjar vakna

Johannes 3:3 Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike."

Det verkar som om många människor i Sverige börjar vakna till det som sker (tycks ske).

Man kan bara hoppas och tro att...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"Utbildningsminister Anna Ekström säger nej till mer hemundervisning"

"Bor man i Sverige och har sina barn här ska de gå i den svenska skolan. Det konstaterar utbildningsminister Anna Ekström (S) i en intervju med SVT Nyheter. Hon ser heller inga skäl att göra det möjligt för föräldrar att hemundervisa sina...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"Busch Thor och Carola på hemlig kändisresa" - HYCKLARE FINNS DET GOTT OM!

Micael Bindefeld flyger ner den svenska kändiseliten till en exklusiv 60-årsfest i Tel Aviv, kan Expressen berätta.

KD-ledaren Ebba Busch Thor var en av de första gästerna på plats vid Arlanda på onsdagsmorgonen.

Även Charlotte...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Björn Afzelius & Mikael Wiehe - Mitt Hjärtas Fågel ~ Video/Music

https://www.youtube.com/watch?v=x7yyW2_Tzu0&app=desktop...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Fråga din pastor!

Samfund, kyrkor och så kallat "kristna" organisationer talar inte om för "sina medlemmar", att om de inte är födda på nytt (Joh. 3:3), så hamnar de i helvetet.

"Medlemmarna" läser inte själva Bibeln, så de kan se vad Gud säger i...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Myron Fagan about the Illuminati and CFR - Video/Audio

The Illuminati and the

Council on Foreign Relations

ABOUT THE SPEAKER

Myron Coureval Fagan

(31 October 1887 - 12 May 1972)

Read more

https://www.youtube.com/watch?v=OurYigMmGHg

"Myron Fagan was an Ame...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Polisen trakasserar AfS ~ Video

Myron Fagan about the Illuminati and CFR - Video/Audio

https://www.youtube.com/watch?v=iMuHcPaPteU&app=desktop

AfS är en tagg i etablisemangets sida.

Det finns en Gud, men det finns även en Satan.

Ända...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

VI HAR ETT RÄTTESNÖRE

VI HAR ETT RÄTTESNÖRE.

MEN...

MÄNNISKORNA VÄLJER ATT FÖLJA SINA KÄNSLOR.

DET ÄR DÄRFÖR DET ÄR KAOS I VÄRLDEN.

MÄNNISKORNA HAR MÖJLIGHET ATT FÖLJA RÄTTESNÖRET.

MÄNNISKORNA VÄLJER DOCK ATT LEVA EFTER...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Love the Brethren - Puritan Robert Leighton ~ Sermon/Audio

https://www.youtube.com/watch?v=eT_cL75L3gY

John 3:3 "Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God."

ARE YOU BORN AGAIN?

IF NOT YOU CAN NOT ENTER...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Gud söker ett folk

Gud söker ett folk som inte vill vara med i VÄRLDSKYRKAN och därmed gå förlorade.

(Se SKR Sveriges kristna råd, så ser du några av de kyrkor som låtit sig luras).

Gud söker ett folk som vill omvända sig och tro på Herren Jes...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Madness and Chaos at 2018 Tel Aviv Gay Pride in Israel ~ Video

Myron Fagan about the Illuminati and CFR - Video/Audio

https://www.youtube.com/watch?v=LoWU6jCnasE&app=desktop

THIS IS THE DEKADENT CITY OF TEL AVIV IN ISRAEL (PALESTINE).

People choose themselves to be lost and to be t...

Read full blog post

Tagged with: 

, ,

KÖNSBYTE ÄR SATAN LIST

“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

Byta kön. Satan är slug.

Hans mål är att förstöra alla människor och hela världen, innan han binds för tusen år (Uppenbarelseboken kap 20...

Read full blog post

JESUS IS COMING BACK SOON!!!

JESUS IS COMING BACK SOON!!!

2 THESSALONIKERNA 2:3-4...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Greta Thunberg 16 år skolkare

DN

Expressen

~~~~

Kan människor bli mer dummare än så här!

Att tro på en 16-åring som inte ens börjat gymnasiet.

Att hon har funktionsnedsättningen Asperger kan hon inte hjälpa, eller?

(För Gud är...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Judgment Day - by R. A. Torrey

"God now commandeth all men everywhere to repent; because He hath appointed a day, in the which He will judge the world in righteousness by that man whom He hath ordained; whereof He hath given assurance unto all men, in that He hath raised him from...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"Biskopen vill ta bort kristna symboler i Sjömanskyrkan"

Biskop Eva Brunne har föreslagit att man ska ta bort de kristna symbolerna i Sjömanskyrkan i Frihamnen så att den blir mer inbjudande för besökande sjömän från andra religioner.

Biskopen vill att man temporärt gör Sjömanskyrkan t...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Older posts

Newer posts