Om

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor till evigheten hos Gud.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

THE JEWS and THEIR LIES - BY DR. MARTIN LUTHER

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish!

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."

Senaste inlägg

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Gratis blogg!
Enkelt och snabbt!
Helt på svenska!
Gratis blogg!

Visar inlägg från januari 2020

Tillbaka till bloggens startsida

Every Man's Need of a Refuge

R.A. Torrey Sermons

"And a man shall be as an hiding-place from the wind and a covert from the tempest; as rivers of water in a dry place; as the shadow of a great rock in a way land. Isaiah 32:2

I have a very precious old testament text to-night. I love...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Demons are Using the Elite by Jeremy James

It is doubtful whether more than a handful of our readers have ever heard a sermon preached on the reality of demons or the threat they pose to the spiritual welfare of every believer, the church as a whole, and the world in general.

E...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

THE DOOR IS JESUS ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=NnzpqUa7yKg

HAVE YOU GONE THROUGH THE DOOR - WHO IS JESUS?

"Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me."...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

His Name is Jesus by Jeremy James

And in his name shall the Gentiles trust.

Matthew 12:21

In a previous paper (#196) we drew attention to the unfortunate practice among many Christians today of referring to Jesus as ‘Yeshua’.

They are implying that it is in...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

STOP being a fool read: www . ZEPHANIAH . eu

Understanding the Coming Turmoil from a Born-again Christian Perspective

“The great day of the LORD is near, it is near, and hasteth greatly.”

- Zephaniah 1:14

The Lie in the Sky: Manmade Global Warming

Va...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Decapitating D.C. by Jeremy James

Spiders, symbols of th work of Illuminati

***

According to their perverse philosophy, order can emerge out of chaos, like a phoenix from the flames – another image much favored by the Elite. The more lethal the blow they inflict, t...

Läs hela blogginlägget

Taggat med: 

, , ,

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Människan är fallen. Därför kom Jesus till jorden.

Människan är fallen.

Därför kom Jesus till jorden.

Små barn tillhör Gud.

Stora barn tillhör INTE Gud.

Vi måste födas på nytt.

Johannes 3:3 Om en människa inte blir född på nytt, kan hon inte se Guds...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Joakim Lamotte: Hur skall vi få stopp på gängvåldet, morden & skjutningarna? ~ V

https://www.youtube.com/watch?v=j7fudst2Rms&app=desktop

Publicerades den 19 sep. 2019

"Joakim Lamotte: Hur skall vi få stopp på gängvåldet, morden och skjutningarna? Hur skall vi hantera återvändande IS-terrorister?...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Vem släcker vår törst? Vem mättar vår hunger?

Vem släcker vår törst?

Vem mättar vår hunger?

JESUS!

Det är bara han som gör det.

Bara han!

Då du mött Jesus vet du att du kommit hem.

Du behöver aldrig mer söka efter tillfredställelsen....

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

The Gospel of Healing by A.B. Simpson

The Gospel of Healingby A.B. Simpson Healing: The Scriptural Foundation

Not simply healing but health. Man has a twofold nature. He is both a material and a spiritual being. And both natures have been equally affected by the Fall. His body is expo...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Once It Was The Blessing | AB Simpson | Official Lyrics and Music

https://www.youtube.com/watch?v=2L2EI3DHxvA

HIMSELF

by A. B. Simpson

Once it was the blessing, Now it is the Lord;

Once it was the feeling, Now it is His Word.

Once His gifts I wanted, Now the Giver own;

Once...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Vad gjorde Jesus lärjungar? Det viktigaste yrket i världen!

Vad gjorde Jesus lärjungar?

Det viktigaste yrket i världen!

De predikade de glada nyheterna.

De startade inget nytt parti.

De berättade för människorna vad Jesus gjort på korset för dem.

De räddade människo...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

MADS PALSVIG ~ "Banksters vs. Slaves & 5G Depopulation Agenda" [Age Of Truth TV]

https://www.youtube.com/watch?v=CjWhYOqoPUc&app=desktop

"A former succesful and ambitious Investment Banker who turned Whistleblower, MADS PALSVIG, has now become a controversial and outspoken Politician in Denmark. He is the founder of a...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

TBN - ÄR INTE FRÅN GUD!!!

Suck!

Alla som fått sina andliga ögon öppnade kan se att TBN Nordic (eller inte Nordic), är INTE från Gud utan från Satan!

Gud är inte en Gud som ser mellan fingrarna utan vill att hans barn ska vara fullkomliga....

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Herren, har i begynnelsen lagt jordens grund och himlarna är hans händers verk

"Du, Herre, har i begynnelsen lagt jordens grund och himlarna är dina händers verk. 11 De ska förgås, men du ska bestå, och de ska alla nötas ut som en klädnad. 12 Och som en mantel ska du rulla ihop dem och de ska förvandlas." Hebreerbrevet...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

5G & The Human Brain Project !!! ~ Videos

https://www.youtube.com/watch?v=ei3zla5hS9o&feature=emb_title

"The history of Cybernetics is the history of the human brain project. It was developed as a collaboration between the Military Research Agency and major hospitals in the world....

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

SKOR SKOR SKOR SKOR - CYKEL - CYKEL - CYKEL Ole Dammegård ~ Video

Hebreerbrevet 1:11-12 Du, Herre, har i begynnelsen lagt jordens grund och himlarna är dina händers verk. 11 De ska förgås, men du ska bestå, och de ska alla nötas ut som en klädnad. 12 Och som en mantel ska du rulla ihop dem och de ska förvan...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Bogusław Wolniewicz vs Barbara Lerner Spectre - 'multicultural Europe'

https://www.youtube.com/watch?v=86G_ps-ise0

"The late Polish professor reacts to Barbara Lernor Spectre's infamous comments on Jew's leading role in the multiculturalization of Europe".

Jesus is Lord - He is in contr...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Above All - He Will Make A Way - Lead Me ~ Music/Videos

https://www.youtube.com/watch?v=5_cxhf5ISeg

https://www.youtube.com/watch?v=RsMAXhc0QTs

https://www.youtube.com/watch?v=HaXLlPxm-M4...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

THE ANTICHRIST & A Call to Separation - A. W. Pink ~ Videos

https://www.youtube.com/watch?v=MVeOOX3qKWA

2 Thessalonians 2

3 Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition; 4 Who opposeth...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Äldre inlägg