About

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor till evigheten hos Gud.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

THE JEWS and THEIR LIES - BY DR. MARTIN LUTHER

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish!

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."


MediaCreeper Creeper Religion

Latest posts

Listing posts from March 2020

Back to the blog start page

"Har vi beredskap för Corona?" & 'Cattle' Plan ~ Video

f. d. klinikchef Sten Lennquist om kapacitet som avvecklats.

https://www.youtube.com/watch?v=_MkTfB3mPNI

Publicerades den 18 mars 2020

Vi pratar med Sten Lennquist, pensionerad professor i katastrofmedicin och klinikchef vid Universite...

Read full blog post

Tagged with: 

, ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Aaron Russo exposes the truth about womens lib ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=lhJCTFZf03A

"Director aaron russo talking in an exclusive interview about his experience with nick rockerfeller over dinner nick explains the TRUTH beheind women sufferage."

He is revealng the...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

THE JEWS and THEIR LIES - BY DR. MARTIN LUTHER

MARTIN LUTHER (1483-1546) was one of the greatest religious thinkers and reformers of all time. Founder of the Lutheran Church, his Protestant movement against the dominant Catholicism altered the course of European history. His fortitude in confro...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Gör egen återfuktande handdesinfektion

"Så här gör du handsprit som är effektiv och ändå snäll mot händerna."

Läs mer

Du kan också ta spolarvätska-bil....

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Love of Many Shall Wax Cold - Matthew Henry ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=GUC8Q8CPPbQ&list=PLD7D28E0CDFFEA3D6&index=2&t=0s

"And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold." Matthew 24:12...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Trump Paving Way For Antichrist - Says 'GD' Twice At NC Rally 7-17-19 ...

...Doubling Down Blaspheming Rev. 13:6 [vid]

This has to be the first time in "modern history" that the most powerful political figure in the world has stood up in his position and openly cursed the LORD God Almighty - see: Rev. 13:6 [note:...

Read full blog post

Tagged with: 

, ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

ARLA-OST INNEHÅLLER GMO

"Arlas Hushållsost är en av de ostar som redan idag innehåller det GMO-framställda ystenxymet. Flera av Arlas ostar som säljs i butikerna idag framställs med hjälp av en GMO-framställd löpe, kallad för ystenzym. För att göra sin produktio...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

CORONA-VIRUS? ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=CtfqUtW_8AA

Coronavirus Fake Germie Thing Ultra-Magnified Reveals The Reality - Corona A Massive Hoax ... 'Cattle' Plan

Without question the greatest largest most fantastic problem-reaction-solution ordo...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"America is a golden calf and we will suck it dry, chop it up, and sell it off"

Netanyahu’s Shocking Warning in Fink’s Bar

“If we get caught they will just replace us with persons of the same cloth. So it does not matter what you do, America is a golden calf and we will suck it dry, chop it up, and sell it off piece by piece until there is nothing left but the world’...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Martin Luther och Satans Synagoga

Angela Ander: Blogg - Laglöshetens hemlighet

När den protestantiske reformatorn, prästen och teologiprofessorn Martin Luther (1483-1546) arbetade med att översätta bibeln till tyska, ville han göra det så noggrant som möjligt. Han tog...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Lördagsintervju 78 - Palmevittne om hur vapnet gömdes på vinden i Spånga ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=uaYZVtaIn0U&app=desktop

Publicerades den 14 mars 2020

Vi hade nyligen en intervju med Leif Ljungvist, den så kallade "Chevamannen". Han var ögonvittne och på plats när Olof Palme blev skjuten. Detta h...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Epidemic-Card-Illuminati // 'problem-reaction-solution'

Another Voice (Rev. 18:4)

"And I heard another voice from heaven, saying, Come out of her, my people,

that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues."

Read more...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Snart kommer Jesus till jorden igen. Är du beredd?

~~~~

Uppenbarelseboken 5:9-14 Och de sjöng en ny sång och sa: Du är värdig att ta bokrullen och öppna dess sigill, för du blev slaktad och har friköpt oss åt Gud med ditt blod från alla stammar och språk och folk och folkslag, 10 o...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

American Street Preacher Assaulted In Jerusalem While Preaching ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=wYu8N1IuNqQ&app=desktop

Johannes 15:18-21 Om världen hatar er, så ska ni veta att den har hatat mig före er. 19 Om ni vore av världen, skulle världen älska sitt eget. Men eftersom ni inte är av v...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

WHERE ARE GOD´S WATCHMEN? by Dr Phil Kidd

https://www.youtube.com/watch?v=HSIoQ5Dz7sw

Isaiah 56:10-12 His watchmen are blind: they are all ignorant, they are all dumb dogs, they cannot bark; sleeping, lying down, loving to slumber.

11 Yea, they are greedy dogs which can never h...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

EVIGT LIV?

Johannes evangelium 17:3 Och detta är det eviga livet, att de känner dig, den ende sanne Guden, och Jesus Kristus, som du har sänt.

Känner du Fadern genom Jesus Kristus? Om inte har du inte evigt liv.

Svenska Reformationsbibeln...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake

of fire. Revelation 20:15

Exodus 3:2 The angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of a bush: and he looked and behold, the bush burned with fire and the bush was NOT CONSUMED.

Isaiah 13:8 They shall be af...

Read full blog post

Tagged with: 

, , ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

HIMSELF by A. B. Simpson ~ Videos

https://www.youtube.com/watch?v=dFEJNF1KBLw

HIMSELFby A. B. Simpson

Albert Benjamin Simpson (1843-1919) was one of the most important Christian workers of his day. He was an ardent soul-winner and was active in raising up new believers and...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Asylhandläggare: apatiska barn drogades ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=HcPTzOn-55c&feature=emb_title

Publicerades den 10 mars 2020

"I detta program får vi höra juristen Alexis Karpoff och psykiater Thomas Jackson samtala om fenomenet ”apatiska barn”. Alexis Karpoff har arb...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

”Viktigt att sanningen kommer fram” - Visselblåsaren Oscar Simonson

"Visselblåsaren Oscar Simonson tror att den återöppnade förundersökningen även kan kasta ljus över hur Macchiariniskandalen mörklades och drar paralleller till Svenska Akademien.

– Det är inte bara bra för det här fallet utan äve...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Older posts

Newer posts