Om

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor till evigheten hos Gud.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

THE JEWS and THEIR LIES - BY DR. MARTIN LUTHER

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish!

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."

Senaste inlägg

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Reklamfri blogg!
Skapa en egen blogg utan krångel eller teknisk kunskap.
Skapa bloggen nu!

Visar inlägg från juni 2020

Tillbaka till bloggens startsida

Lord, I Need You - By Matt Maher ~ Music/Video

https://www.youtube.com/watch?v=gS9e0nxHP-w...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Psalm 91 "My God, In Him Will I Trust" ~ Music/Video

https://www.youtube.com/watch?v=E1oCEN8qUf8

Psaltaren Kapitel 91

1 Den som sitter under den Allra­högstes beskydd* ska förbli under den Allsmäktiges skugga. 2 Jag ska säga om HERREN: Han är min tillflykt och min borg, min Gud...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

NO ONE IS LIKE JESUS ~ Music/Video

https://www.youtube.com/watch?v=cEbQswNB6W...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Det finns något högre

Det finns något högre.

Det du längtar efter i ditt innersta finns.

Gud har lagt ned den längtan i ditt inre.

Det är inte en slump att den finns.

Gud Fadern sände Jesus för att mätta dig, så att din längtan finner...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Equmeniakyrkan är inte från Gud

Equmeniakyrkan tillhör Satan.

Daniel Alm ny ordförande för Sveriges kristna råd

"Vid det konstituerande styrelsemötet för Sveriges kristna råd valdes idag föreståndare Daniel Alm till ordförande. Han tar över ordförandeklubban f...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Kronprinsessan ska inleda prideparaden

Kronprinsessan ska inleda prideparaden

"Nu står det klart att kronprinsessan Victoria kommer att inleda årets Stockholm prideparad, som i år är digital."

~~~~

Stackars människor - de vet inte vad de gör.

Och en B...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Förneka inte din Skapare!

Förnekar du Skaparen?

1 Mosebok kap 1

26 Gud sa: Låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. De ska råda över fiskarna i havet och över himlens fåglar och över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Du måste få ett nytt hjärta! Du måste födas på nytt!

Du måste få ett nytt hjärta! Du måste födas på nytt!

Johannes Kapitel 3

1 Och bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. 2 Han kom till Jesus på natten och sa till honom: Rabbi, vi vet att du är en...

Läs hela blogginlägget

Taggat med: 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Har du gjort den Högste till din tillflykt

Psaltaren Kapitel 91

1 Den som sitter under den Allra­högstes beskydd* ska förbli under den Allsmäktiges skugga. 2 Jag ska säga om HERREN: Han är min tillflykt och min borg, min Gud, på honom ska jag förtrösta. 3 Sannerligen, han...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Johannes Döparens Dag - "Jag är rösten av en som ropar i öknen"

”Jag är rösten av en som ropar i öknen: Gör Herrens väg rak, som profeten Jesaja har sagt.”

Johannes Kapitel 1

I begynnelsen var Ordet*, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Den samme var i begynnelsen hos Gud. Allt blev til...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

"Draconian Emergency Laws will Remove Children from their Parents"

by Jeremy James

In the Soviet Union, the entire population lived in dread of a knock on the door in the middle of the night. Someone may have reported a neighbor to the KGB, alleging that they overheard himor her making an unpatriotic or dispa...

Läs hela blogginlägget

Taggat med: 

, , , ,

0 kommentarer | Skriv en kommentar

"Nu släpps John Boltons omstridda bok"

"Nu släpps John Boltons omstridda bok": DN

~~~~

Do you want to be free?!

VILL DU BLI FRI!?

Kan en satansdyrkare (frimurare) vara trovärdig?

ALDRIG!...

Läs hela blogginlägget

Taggat med: 

,

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Honom, som sitter på tronen, och Lammet, tillhör välsignelsen och äran

Honom, som sitter på tronen, och Lammet, tillhör välsignelsen och äran och priset och makten i evigheternas evigheter.

https://www.youtube.com/watch?v=VTByzluCtMo

Uppenbarelseboken Kapitel 5

1 Och jag såg i höger hand...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Jesus är svaret!!!

Uppenbarelseboken Kapitel 5

1 Och jag såg i höger hand på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift på insidan och utsidan, förseglad med sju sigill. 2 Och jag såg en väldig ängel, som förkunnade med hög röst: Vem är värdi...

Läs hela blogginlägget

Taggat med: 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

John Bolton and Jonathan Cahn and their MASONIC HANDSIGNS

Trumpadministrationen får nej – domare vägrar stoppa Boltons bok

~~~~

Naturligtvis gör Bolton ett frimurartecken

som är ett satanstecken, bär även en

masonic (satansring) ring.

Här ser du även Jona...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

GUD FÌNNS OCH MÄNNISKAN ÄR MÄNNISKA - Marklunds text ljuger!!!

Djur Petra Marklund

https://genius.com/Petra-marklund-djur-lyrics

~~~~

Det finns de som gärna ställer upp på Satans lögner.

GUD FINNS och MÄNNISKAN är inget djur som Marklund tycks tro:

1 Mosebok 2:18-25...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Skolungdomen Greta Thunberg

DN Greta Thunberg talar om ett ”misslyckande bortom all fantasi” i årets första Sommar

~~~~

Stackars tonåringen Greta Thunberg.

Hon vet inte - och inte heller hennes föräldrar att hon gått på "elitens" lögner och vil...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Quotes from Jews & Barbara Spectre & AfS & JESUS ÄR VÄRLDENS LJUS ~ Videos

1 Tess. 2 För ni, bröder, blev efterföljare till de Guds församlingar som är i Judeen i Kristus Jesus, för ni har också fått utstå samma lidande av era landsmän som de av judarna, 15 som dödade både Herren Jesus och sina egna profeter, oc...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Sooner of Later you may be FORCED to 'take a knee' Will you do it?

https://www.youtube.com/watch?v=y_EVugamlzo

https://www.youtube.com/watch?v=3nJvk0xrsT0

https://www.youtube.com/watch?v=ega-WJTL5eQ

Uppenbarelseboken 13:15. Och det fick makt att ge ande åt vilddjurets bild, s...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

De som inte vet vem och vilka som står bakom det onda

De som inte vet vem och vilka som står bakom det onda, såsom t e x dessa herrar är välkomna på de flesta ställen.

Den dagen som människor blir medvetna om att det finns inte bara onda krafter utan en djävul och en Gud, då är du ett h...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Äldre inlägg