Om

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor till evigheten hos Gud.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

THE JEWS and THEIR LIES - BY DR. MARTIN LUTHER

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish!

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."

Senaste inlägg

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Börja blogga!
Helt på svenska!
Börja blogga hos oss.
Skapa din blogg!

Visar inlägg från september 2020

Tillbaka till bloggens startsida

Entirely dying to our pride. Pride is from HELL!

From the living God through Andrew Murray....

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Jesus säger: "Jag är vägen och sanningen och livet"

Jesus säger: Jag är vägen och sanningen och livet.

Johannes 14:6...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Att byta kön

Att byta kön.

De onda andarna gör allt för att ställa till det för dig.

Sök Gud den levande Guden, som dog för dig på ett kors.

Gör upp med honom.

Bed om förlåtelse för ditt syndiga liv och bed honom om sunda,...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

JESUS is the life and the light of all mankind

...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

LIVET ÄR ALLVARLIGT

Livet är allvarligt!

Har du tänkt på att det slutar inte, då du dör?

Har du tänkt på att du "lever" i evighet?

(Himmel och helvete finns!)

Har du tänkt på att det finns en Gud, som vi alla ska stå till svars inf...

Läs hela blogginlägget

"The Bent Cross Crucifix versus the Traditional Crucifix"

"The New World Order Plan calls for this global religious leader [False Prophet] to be the Roman Catholic Pope, whomever he is at the time; certainly, John Paul II's use of this Satanic Bent Cross is consistent with this part of the Plan."...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Och så undrar folk varför polisen löser så få brott...

https://www.youtube.com/watch?v=ZS-iu0M_DnU

Och så undrar folk varför polisen löser så få brott...

Psalm 10:4

I sitt högmod söker den ogudaktige inte Gud,

i alla hans tankar finns ej plats för Gud....

Läs hela blogginlägget

Taggat med: 

, ,

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Yuri Bezmenov: Four Stages of Ideological Subversion

https://www.youtube.com/watch?v=0fx1BYwCwCI&feature=emb_title...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

JESUS är SVARET

Ps 91 1Den som sitter under den Högstes beskärm och vilar under den Allsmäktiges skugga,

2han säger: »I HERREN har jag min tillflykt och min borg, min Gud, på vilken jag förtröstar.»

3Ja, han skall rädda dig ifrån fågelf...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Christer Fuglesang och John Hassler har huvudena under armen

"Skälet är enkelt: att skicka upp saker i rymden har helt enkelt varit på tok för dyrt.

Christer Fuglesang, 63, är känd som Sveriges förste astronaut. I dag arbetar han som professor i rymdfart vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockho...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Kristus lever i mig!

Galaterbrevet 2:20

"Jag är korsfäst med Kristus och jag lever, men inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i köttet, det lever jag i tro på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig själv för mig"....

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Han lade städerna Sodom och Gomorra i aska och dömde dem till undergång

2 Petrus 2:6 Och han lade städerna Sodom och Gomorra i aska och dömde dem till undergång, och satte dem till ett varnande exempel för dem som tänker leva gudlöst.

7 Men han frälste den rättfärdige Lot, som plågades av de...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Jesus is coming back! ~ Videos

https://www.youtube.com/watch?v=9bPaXN9j9yQ

https://www.youtube.com/watch?v=4MUNywhsZPU

https://www.youtube.com/watch?v=SKDujmtyAVk'

https://www.youtube.com/watch?v=KLTu1xv2-Us

Jesus...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

"Nicklas begärde ut sin data från Klarna – fick 320 sidor"

Nicklas begärde ut sin data från Klarna – fick 320 sidor

Och här är mer!...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

10,000 Reasons (Bless the Lord) - Matt Redman ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=DXDGE_lRI0E

From a comment:

"The greatest man in history is Jesus.He had no servants, yet they called him master. He had no degree, yet they called him teacher. He had no medicines, yet they calle...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Conny Andersson - Satanism & Symbolism ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=eqnTVcF7yO4

Johannes 14:6 Jesus svarade honom: "Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig."...

Läs hela blogginlägget

"Apropå Palliativ vård..." ~ Video

https://youtu.be/S8txk0zTWlE

Uppenbarelseboken 21:8 "Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

SKAPELSEN - Reformationsbibeln

Skapelsen...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

"Du, Herre, har i begynnelsen lagt jordens grund...."

Brevet till hebreerna

Kapitel 1

Kristus sann Gud. Gud har talat genom Sonen och genom honom är universum skapad. Sonen är högre än änglarna.

1 I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna geno...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Jesus är vägen sanningen och livet

...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Äldre inlägg