Om

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor till evigheten hos Gud.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

THE JEWS and THEIR LIES - BY DR. MARTIN LUTHER

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish!

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."

Senaste inlägg

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Reklamfri blogg!
Skapa en egen blogg utan krångel eller teknisk kunskap.
Skapa bloggen nu!

Visar inlägg från november 2020

Tillbaka till bloggens startsida

WATCH SHOCKING: Trump Lawyer Sidney Powell IS ALMOST BROUGHT TO TEARS 11/19/2020

https://www.youtube.com/watch?v=zc_2GBg1PvM

"Trump Lawyer Sidney Powell IS ALMOST BROUGHT TO TEARS"

Läs Uppenbarelseboken kap 13 och kap 14! Där ser du deras plan (Satans)....

Läs hela blogginlägget

Taggat med: 

, ,

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Åke Green - HOMOSEX

"Om homosexualitet är något man föds till och inte något man själv väljer, då har jag väldigt stora problem med hur jag ska förhålla mig till Guds ord. Det skulle vara väldigt grymt om Gud skapade människor med homosexuell läggning och s...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Avlat för avlidna !!!!!!!!!

Avlaten för avlidna utsträcks detta år till hela november månad

"Avlaten är en hjälp i denna vår strävan efter rening. Den efterskänker timliga straff samtidigt som den uppmuntrar till fromma, botfärdiga och kärleksfulla gärningar....

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Hela Stockholm, bl a gamla fina Norra Station är HELT förstört och förfulat

Det är kriminellt vad han/de gjort, men deras straff väntar inte. Gud har en dag, som de som ej erkänt sina brott ska få, det som väntar dem.

Rivnings- och bygghets....Läs här!

~~~~

"In 1921 Henry Ford said, "The onl...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Sanningen bakom 1917 års kyrkobibel

"Den översättning som förmodligen har påverkat svensk kristenhet mest under 1900-talet är 1917 års översättning. Idag är det få som fortfarande använder den men eftersom Folkbibeln har valt att revidera denna översättning i Gamla Testame...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Don Moen - He Knows My Name - Music/Video

https://www.youtube.com/watch?v=ore7feFfD40...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Chris Tomlin - Lord I Need You Music/video

https://www.youtube.com/watch?v=4Ccwoj9VKL4...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

First make countries communists - then comes their god Satan!!

Dom har ett mål - det är att sätta sin gud (SATAN) på tronen!

Vill du veta mer? Skaffa dig en bibel NU - sedan kan vara för sent!...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

GUD FINNS INTE I SAMFUND OCH KYRKOR!!

GUD FINNS INTE I SAMFUND OCH KYRKOR!!

Svenska kyrkan är så orättfärdig som något kan bli och samfund har sedan länge stått på Satans sida.

Hur kan du nöja dig med så lite?? Pastorerna talar inte sanning utan ljuger. De arbeta...

Läs hela blogginlägget

Taggat med: 

, , ,

0 kommentarer | Skriv en kommentar

"Danmark röstar idag om drakonisk epidemilag"

"Den danske juristen Mads Palsvig varnar för att den nya epidemilagen, som ska ersätta den temporära som slutar gälla i mars, är mycket mer långtgående och ger de danska myndigheterna diktatorisk makt. I lagförslaget finns bland annat möjlig...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Är Biden Jesuit?! - Video/OATH

Är Biden Jesuit!!

~~~~

https://www.youtube.com/watch?v=f7Q56Vv1IQA&feature=emb_title

ENTIRE JESUIT OATH...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

"Tucker om valfusket: De döda röstade i valet" - Video

"Fox News Tucker Carlson har hittat en rad exempel på döda personer som röstade i det amerikanska presidentvalet, trots att medier påstår att inget valfusk förekommit." Läs mer

Tucker: How Democrats guaranteed dead people voted in elect...

Läs hela blogginlägget

Taggat med: 

, ,

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Halloweenfest på hjärtintensiven i Växjö

"Den 23 oktober, tre dagar efter att sjukhusvården inom Region Kronoberg gått upp i stabsläge, anordnade personal på hjärtintensiven i Växjö en halloweenfest.

--

Region Kronoberg var med och betalade för festen och kort efter ha...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Victims of domestic terrorism - videos

Videos Videos...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

"I see a plague coming on the world"

"And out of it will come a third Great Awakening that will sweep America and the word"....

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Tror du på vaccinet!! Hela världen är i den ondes våld!!

Tror du på vaccinet!!

Tänk efter två gånger!!

~~~~

Veterinär/djurläkare:

Albert Bourla

Och här!

Vaccines - The Oldest Scam

Pfizer CEO sold $5.6 million in stock on the day of Vac...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

IKEA - gör reklam för homosexualitet!

"För allas rätt att vara sig själv

Mångfald och inkludering är allas ansvar. Vem du vill dela ditt liv och ditt hem med är ditt val. Vi på IKEA vill hylla den friheten och trygga allas rätt att vara sig själva, både nu och i framtiden. V...

Läs hela blogginlägget

Taggat med: 

, , ,

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Räddningen finns hos Jesus! Jesus paid it ALL!

1 Johannes 1 Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. 6 Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Kommunism intar världen

“Anti-Communism is anti-Semitism.” -- Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us.” -Joseph Stalin

"To Control...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

"Pastorn: Änglar från Afrika hjälper Trump vinna"

"Pastorn: Änglar från Afrika hjälper Trump vinna"

Här ser du en så kallad pastor be för Trump!

SUCK!

~~~~

2 Petrus 1-22

1 Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finna...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Äldre inlägg