Om

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor till evigheten hos Gud.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

THE JEWS and THEIR LIES - BY DR. MARTIN LUTHER

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish!

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."

Senaste inlägg

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Reklamfri blogg!
Skapa en egen blogg utan krångel eller teknisk kunskap.
Skapa bloggen nu!

Visar inlägg från december 2020

Tillbaka till bloggens startsida

Markus kap. 8 Den som skäms för mig och mina ord.....

Markus 8I Jesu efterföljd34 Och han kallade till sig folket och sina lärjungar och sade till dem: "Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. 35 Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det,...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

He found God when crying to him in Corona ~Video

https://youtu.be/Pp98cK4YIoM

God hears always our prayer to him!!!...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Elnätet går mot katastrof - Kärnkraftsexpert Peter Rudling i Swebbtv - Video

https://www.youtube.com/watch?v=w1NgaIjKmPc

Matteus 24:41

Två kvinnor skola mala på samma kvarn; en skall bliva upptagen, och en skall lämnas kvar....

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

NEJ en kristen firar inte Maria

NEJ en kristen firar inte Maria.

VAR Bibeln ser du att en kristen (= en person som är född på nytt, Joh. 3:3) ska göra det?

Vet du inte att djävulen går omkring som ett rytande lejon...?

1 Petrus 5:8 Varen nyktra och vaken....

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Bill Gates caught on video admitting vaccine will CHANGE our DNA FOREVER Video

(found the video here)

Förvridna ansikten av vaccinet...

Läs hela blogginlägget

Taggat med: 

, , ,

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Communism - Judaism

Picture from this site:

(Jews don't know this but Judaism as defined by Cabala is essentially satanic. It seeks to destroy civilization and replace it with an Orwellian dystopia where they control every aspect of life.)...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

De som går sin egen väg...resp. de som vill lyda Gud

Lukas 21:20 "Och när ni ser att Jerusalem blir omringat av krigshärar, då ska ni veta att dess ödeläggelse är nära".

~~~~

https://www.svtplay.se/video/29202438/i-vantan-pa-fralsaren?start=auto

Det finns de som går sin ege...

Läs hela blogginlägget

Taggat med: 

, ,

0 kommentarer | Skriv en kommentar

The Reality Of Hell ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=yItJpd0VeAU

“The eternal God is thy refuge, and underneath are THE EVERLASTING ARMS” (Deuteronomy 33:27)...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Wescott/Hort aka Nestle-Aland modern 'bibles' utterly rejected by the Holy Ghost

"And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire." —Revelation 20:15

"And if thine eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee: it is better for thee to enter into life with one eye, rat...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Judas brev | Reformationsbibeln - Evigt liv ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=DH3fRO8GqTE

Judas brev 13:20-21. Men ni, älskade, uppbygg ersjälva genom er allraheligaste tro,under bön i den Helige Ande.21. Se till att ni blir bevarade i Gudskärlek, medan ni väntar på vårHerre Jesu K...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Joe Biden will bring dark days for America, especially Christians ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=gWQEMm2_MJg^

~~~~

"Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet." 1 Johannes 2:17

~~~~

Reformationsbibeln

1994 startade arbetet med at...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

2020 Auckland Gay Pride. Protesting a celebration of sin | Phillip Blair

https://www.youtube.com/watch?v=ybv7HDGhCio

Romarbrevet 1:26-27 Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt, likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorn...

Läs hela blogginlägget

Taggat med: 

0 kommentarer | Skriv en kommentar