Satansdyrkarna fortsatte under 2000-talet med sina brott mot mänskligheten nu med "911" som de kallade terrorbrott.

"There is a chance for the President of the United States to use this (9-11) disaster to carry out ... a new world order."  (Gary Hart, at a televised meting organized by the CFR in Washington, D.C. Sept 14.)

Sedan dess har de utfört otaliga så kallade terrorbrott.

De kallar det för terror därför att Satan som regerar deras hjärtan älskar att ljuga, förföra och skrämma människan.

Idag har de låtit utföra ytterligare ett så kallat "terrorbrott". Se här!

(Satansdyrkarnas lakej Theresa May)

Många av deras brott är påhittade.

Som hjälp har de aktörer som erbjuds pengar.

Dessa satansdyrkare har som mål att sätta sin gud Satan (Lucifer) på tronen, så han kan utropa sig som Gud. (Se t.ex. Uppenbarelseboken kap 13 och 14)

Allt syftar mot det.

Dessa varelser älskar blod och blodsutgjutelser.

De njuter av människors plåga och död.Men Gud den Allsmäktige som de blodtörstiga hatar har en plan.

Den planen kan ingen rubba.

Hans tron kan ingen inta.

Han är skaparen av både den onde och den gode.

Han är skaparen av allt.

Han uthärdade syndarnas hån.

Han dog för syndaren.

Han plågades för syndaren.

Han kommer att komma tillbaka och hämta dem som givit sitt liv för honom.

Han ska regera med en järnpiska tillsammans med sitt folk.

HANS NAMN ÄR JESUS KRISTUS KONUNGARNAS KONUNG OCH HERRARNAS HERRE 1 Timoteus 6:15