EN VIDEO FÖR SAMFUND-KYRKO-KRISTNA SOM HAR FALLIT I SATANS SNARA:

Revelation 3:15-16 I know your deeds, that you are neither cold nor hot; I wish that you were cold or hot.16 So because you are lukewarm, and neither hot nor cold, I will spit you out of My mouth.

Uppenbarelseboken 3:15 Jag känner dina gärningar: du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm. 16 Men nu, då du är ljum och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun.