HOW CAN ANYONE BELIEVE THESE DIGUSTING PEOPLE!?


https://www.youtube.com/watch?v=94Vjs2qZIn4

Publicerades den 2 jan. 2017

This video has been made for the Charismatic Christian. The evidence speaks for itself! Many so called "Christian Ministries" have been hijacked by Demons, my reader! Through "Christian Terminology" the fundamentals of Witchcraft are being clearly taught to and and adopted by multitudes even though they are sincere in what they believe. Sadly, they are sincerely deceived. Fearfully, demons are manifesting and demonstrating hell-empowered miracles to heal the hearts of people falsely, with a false peace, and the numbers grow by the millions annually! Watch the video and consider the evidence, and above all the scriptural truth which is the authority and judge of all. May God open Eyes.Ovan är exempel från USA, men häxkraft i Sverige bland de som kallar sig kristna är inte ovanligt.

Ett exempel är "kyrkan" styrd av Mikael Enroos och hans "fru" i Järfälla!

Dessutom har alla samfund och kyrkor i Sverige medvetet gått i förbund med Satan, som jag (och några ytterst få andra) påpekat många gånger!

Men Satan har så hypnotiserat "de kristna" i Sverige, så de kan inte lyssna till verkligheten, som är Jesus!

Kyrkorna är fulla av falska pastorer och präster!! De har överlämnat dem, som de kallar för medlemmar åt Satan!

"Except a man be born again, he will wish one day he had never been born at all." J.C. Ryle

The Mystery of Human Life

The Antichrist is the final ruler !!

(Observera - att "alertsweden.bloggo.nu" anses som en "hate-site" av lögnarna! Det är ännu inte sagt, men Bibeln säger att somliga ska pryglas och föras in i synagogor och inför domare! Det gäller alltså dem, som står för och tror på Guds ord, som är sanningens ord.)