Världen är full av satanister!

Ja, du hörde rätt!

Världen är full av satanister!

Satan är denna världens gud!

DAGS ATT VAKNA INNAN DET ÄR FÖR SENT!

"Frukta Gud och ge honom äran, ty stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden, havet och vattenkällorna." Uppenbarelseboken 14:7