Många säger sig ha ADHD.

Men är det så att de verkligen har denna bokstavskombination, som en förklaring på deras beteende.

Jag som har denna blogg vill hävda att det inte är så.

Vi människor omgärdas av onda andar och en "världserövrare" (Satan), som vill förgöra oss.

Hur många är medvetna om den osynliga världen?

Inte många.

Det finns bara ett sätt att få seger över dessa ondskans arbetare.

Det är att ge sitt liv till Gud som skapat oss. Då får vi hans beskydd.

Dock, Gud har krav på oss.

Kravet är att vi ska följa Jesus och inte det vårt hjärta frestar oss att följa.

Vill du betala priset som det kostar att följa din Skapare?

Det kostar allt. Det kan kosta dig livet.

~~~~

Om Mose säger Guds ord Bibeln):

Hebreerbrevet 11:25-27 Han valde att hellre bli illa behandlad tillsammans med Guds folk än att en kort tid leva i syndig njutning. 26 Han räknade Kristi smälek som en större rikedom än Egyptens alla skatter, ty han hade sin blick riktad på lönen. 27 Genom tron lämnade han Egypten utan att frukta för kungens vrede. Därför att han liksom såg den Osynlige härdade han ut.

Mycket snart kommer erbjudandet som är ett tvång att ta Satans märke, som är en tillbedjan till honom, med pengarna i handen som ett chip.

Om du tar det märket, så kan du aldrig få det Gud utlovat till dem, som följer honom.

Du går förlorad för evigt och får inte det eviga livet, som Gud vill ge dig.

VÄLJ GUDS SON JESUS KRISTUS, HAN SOM ÄR VÄGEN, SANNINGEN OCH LIVET! (Johannes 14:6)

Läs i Bibeln (som jag hoppas du har) i Uppenbarelseboken kap. 13 och kap. 14!