(AI = konstgjord intelligens)

Människan har en själ.

De som samarbetar med djävulen förnekar att människan har en själ.

De har ett mål (samma som deras herre Satan) det är att alla människor ska bli själlösa.

Gud skapade människan med en själ.

Psaltaren 141:8 På dig, Herre, Herre, ser mina ögon, till dig tar jag min tillflykt, förkasta inte min själ.

Psaltaren 143:8 Låt mig om morgonen erfara din nåd, ty jag förtröstar på dig. Visa mig den väg jag skall gå, till dig upplyfter jag min själ.

Psaltaren 143:11 Herre, håll mig vid liv, för ditt namns skull, rädda min själ ur nöden för din rättfärdighets skull.

__

AI är inte från Gud.
AI är från Guds fiende Satan.
Satan hatar Guds skapelse - MÄNNISKAN.
Därför låter han sina efterföljare skapa en konstgjord människa = AI.

Läs mer HÄR om AI.

__

Psaltaren 139:13-16

13 Du har skapat mina njurar,
    du sammanvävde mig i moderlivet.
14 Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad.
Ja, underbara är dina verk,
    min själ vet det så väl.
15 Benen i min kropp var ej osynliga för dig,
när jag formades i det fördolda,
    när jag bildades i jordens djup.
16 Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster.
Alla mina dagar blev skrivna i din bok,
de var bestämda
    innan någon av dem hade kommit.

Psaltaren 121:1-8

En vallfartssång (till de som tror på sin Skapare Jesus Kristus):

Jag lyfter mina ögon upp till bergen.
Varifrån skall min hjälp komma?
Min hjälp kommer från Herren,
    som har gjort himmel och jord.
Inte skall han låta din fot vackla,
    inte slumrar han som bevarar dig.
Nej, han som bevarar Israel,
    han slumrar inte, han sover inte.
Herren bevarar dig,
    Herren är ditt skydd
på din högra sida.
Solen skall inte skada dig om dagen,
och inte månen om natten.
Herren skall bevara dig från allt ont,
han skall bevara din själ.
Herren skall bevara din utgång och din ingång
från nu och till evig tid.

__

Den konstgjorda AI-människan ska snart sättas upp i det nya "templet" i Jerusalem.

För sent ska de bedragna inse att djävulen (Satan) lurat dem.

Antikrist som är sluttidens ledare är besatt av Satan.

Därför ska han förfölja alla som inte tillber ROBOTEN!

(Läs: Uppenbarelseboken kap 13,14,15!)

SKA DU TILLBE SATAN (ROBOTEN) ELLER SKA DU TILLBE DIN SKAPARE JESUS KRISTUS?

DET KAN KOSTA DITT LIV ATT VÄLJA RÄTT!

DEN SOM TROR PÅ AI OCH DÄRMED SATAN KASTAS I HELVETET, SOM VARAR I EN EVIGHET!

DEN SOM TROR PÅ JESUS KRISTUS (och som inte låtit sin själ förstöras) BLIR RÄDDAD TILL HIMMELEN, SOM VARAR I EN EVIGHET!

~~~~

EXEMPEL PÅ PERVERSITET:

SEX MED EN ROBOT TYCKER DAVID LEVY!

~~~~
The Mystery of Human Life