Apostlagärningarna 5

Ananias och Safira

5 En man som hette Ananias sålde tillsammans med sin hustru Safira en egendom. 2 Med sin hustrus vetskap tog han undan något av köpesumman och bar fram en del och lade för apostlarnas fötter. 3 Då sade Petrus: "Ananias, varför har Satan uppfyllt ditt hjärta, så att du ljög mot den helige Ande och tog undan en del av pengarna för jorden? 4 Var inte egendomen din så länge du hade den kvar? Och när den var såld, var inte pengarna dina? Varför har du i ditt hjärta bestämt dig för att göra något sådant? Du har ljugit, inte bara för människor utan för Gud." 5 När Ananias hörde de orden föll han ner och dog, och stor fruktan kom över alla som hörde det. 6 De yngre männen kom och svepte honom, bar bort och begravde honom.

7 Omkring tre timmar senare kom hans hustru in utan att veta vad som hade hänt. 8 Petrus frågade henne: "Säg mig, sålde ni jorden för det beloppet?" Hon svarade: "Ja, för så mycket." 9 Petrus sade till henne: "Varför har ni kommit överens om att fresta Herrens Ande? Se, de män som har begravt din man står vid dörren, och de skall också bära bort dig." 10 Och plötsligt föll hon ner död vid hans fötter. När de unga männen kom in fann de henne död, och de bar bort och begravde henne bredvid hennes man. 11 Och stor fruktan kom över hela församlingen och över alla andra som hörde detta.

~~~~

Tar vi som vill vara Guds sanna kyrka varning av ovanstående berättelse?

Min mening är att vi inte gör det.

Istället hör vi: "en gång frälst alltid frälst" - eller: Gud är en kärleksfull Gud.

Vi tar inte Gud på allvar.

Men Gud ser inte mellan fingrarna. Han är en nitälskande Gud.

Ananias och Safira dödades av Gud för sitt hyckleri.

Gud hatar hyckleri.

Gud hatar kompromiss.

Gud hatar synd.

GUD VILL HA EN HELIG KYRKA DÄRFÖR ATT HAN ÄR HELIG.

GUD VILL HA EN REN KYRKA DÄRFÖR ATT HAN ÄR REN.

~~~~

Tar vi varning av denna berättelse, eller ska vi fortsätta att kompromissa och ljuga för Guds helige Ande?

Har vi som kallar oss kristna Gudsfruktan?

Uppenbarelseboken 2:23 ...jag är den som rannsakar hjärtan och njurar . Och jag ska ge åt var och en av er efter hans gärningar.


Om vi säger oss vara kristna (efterföljare till Jesus), ska vi då inte hata synden?

Om vi säger oss vara kristna, ska vi då inte lägga av oss det som tynger och synden som snärjer oss?

Om vi kallar oss kristna ska vi då hålla fast vid synd, kompromiss och hyckleri?

Ska en människa som säger sig vara kristen försvara synden?

Hebreerbrevet 12:1 När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss.

Gud är en sund Gud och avskyr allt som inte är sunt. Att hålla fast vid sitt osunda syndiga hjärta avskyr Gud.

En människa som blivit född på nytt (Johannes 3:3) ska inte omhulda sitt gamla jag med dess orenhet och dess smuts.

En människa som blivit född på nytt ska vara frisk och sund, liksom Gud är frisk och sund.

DEN SOM HÅLLER FAST VID SYNDEN KOMMER INTE ATT BLI RÄDDAD.

DEN SOM ÄLSKAR SYND SKA FÅ VÄLTRA SIG I SYND I EVIGHET - LIKSOM ANANIAS OCH SAFIRA.

Psalm 19:15  Låt min muns ord
 och mitt hjärtas tankar behaga dig,
 Herre, min klippa och återlösare.


~~~~

HÄR kan du läsa om denna händelse på engelska och få undervisning.