Matteus evangelium 24:29-31 Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen, och himlens makter ska skakas. 30 Då ska Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk ska jämra sig när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. 31 Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar, och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ände till den andra.


Media älskar att tala om för oss andra, hur vi ska leva för att må bra och bli lyckliga (lurade) medborgare.

Media-människorna är dock själva lurade.

Om de - journalisterna och reportrarna - inte valde tryggheten (som är falsk) och pengarna skulle de kanske välja att söka meningen med livet.

Men de har valt att sälja sin själ för en falsk trygghet och pengar.

Det har också de flesta människor.

Få finner den smala vägen!

Matteus 7:14 Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.


Om inte Gud gör ett under (om han vill) och uppenbarar sig, så finns bara en väg - evig förgängelse, förtappelse och dom.

De som valt bort den trånga porten har missat det eviga livet!

Det är ett medvetet val.

2 Petrus 3:9 Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. 

Jesus Kristus kommer tillbaka. Ska du vara med eller ska du gå förlorad?

Du har ett val att göra!

Romarbrevet 3:23 säger: Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, 24 och de förklaras rättfärdiga som en gåva, av hans nåd, därför att de är friköpta av Kristus Jesus.

Kanske har du inte ens en bibel därför att du valt att inte ha  någon?

Vill du vara utan Sanningens bok hur länge som helst?

Endast Sanningens bok (Bibeln) kan visa dig vägen.

MITT VITTNESBÖRD