https://sverigesradio.se/avsnitt/1354586

Högmässa från Domkyrkan i Göteborg med biskop Susanne Rappmann.

ORMEN PASSAR BRA I HENNES ÖRA.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vilken maskerad!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

I fiskhatten som hon bär har hon Satans tecken - det allseende ögat!

Matteus 7:15 Tagen eder till vara för falska profeter, som komma till eder i fårakläder, men invärtes äro glupande ulvar.

~~~~

LÄS: You Must be Born Again - Matthew Henry Bible - JOHN 3:3