https://www.youtube.com/watch?v=258wGipaXVY&app=desktop

Carl Fr. Wisløff taler i Kristiansand Domkirke, søndag 21. oktober 1973.
Han leser først Salme 1 og taler om "sann Bibeltillit"

~~~~

Om du inte är annorlunda än världens människor är du antagligen inte född på nytt!

Johannes 3:3 Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike."