Var som fisken som simmar med strömmen.

Tyck som de flesta tycker.

Säg det som de flesta säger.

Var politisk korrekt.

Då är du på torr mark.

Tror du ja!

Det finns en som hör dig och ser dig.

Det finns en som ska döma dig.

Hans namn är Jesus Kristus.

Han hatar att du inte står upp för det som är rätt.

Han hatar homosexualitet.

Varför?

För att han skapat man och kvinna.

För att han ville uppfylla jorden med människor.

Homosexualitet är avskyvärt i Guds ögon.

Det är en styggelse.

"Du skall icke ligga hos en man såsom man ligger hos en kvinna; det är en styggelse." 3 Mosebok 18:22

"Sammalunda övergåvo ock männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes i lusta till varandra och bedrevo styggelse, man med man." Romarbrevet 1:27

Om du inte tycker som Gud, så visar det är du är en fånge och slav till Guds motståndare, som är SATAN!

Vänd om från din onda väg, så ska din Skapare Jesus Kristus förlåta dig.

Eller vill du vara kvar i din synd och simma med strömmen och tycka som de flesta tycker och vara politisk korrekt?

Om, så faller du under Guds Dom!

Bibeln säger att det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer! Hebreerbrevet 10:31

SODOMITERNA TALAR KLARSPRÅK!

RFSL ÄR EN SKAMFLÄCK FÖR SVERIGE!

Mer avskyvärdheter här!