Den Allsmäktige Guden säger:

Matteus 24:44 Var därför också ni beredda! Ty i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen.

Matteus 25:13 Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer.

~~~~

Om vi vill tillhöra Gud, om vi kallar oss kristna måste vi vara redo.

Varför säger Gud att vi måste vara redo och vaka?

För att om vi inte är det går vi förlorade.

Att gå förlorad innebär att vara utestängd från Guds rike.

Att gå förlorad innebär är att för evigt tillhöra Satan.

Att gå förlorad innebär att hamna i helvetet!

~~~~

Vad är att vara fullkomlig?

Matteus 5:48 Var alltså fullkomliga, såsom er Fader i himlen är fullkomlig.

Jakobsbrevet 4:17 Den som vet att göra det goda men inte gör det, han syndar.

Hebreerbrevet 10:26-27 Men om vi syndar med vett och vilja sedan vi fått kunskap om sanningen, finns det inte längre något offer för synder, 27 utan en fruktansvärd väntan på domen och en förtärande eld, som skall uppsluka motståndarna.

Vi ska vara fullkomliga därför att Gud vill det.

Fadern vill att vi som bekänner oss som kristna ska vara lika honom.

Att synda med vett och vilja leder till evig fördömelse bort från Herrens ansikte.

Eftersom Gud vill att vi ska vara fullkomliga, så betyder det att inte synda medvetet.

Hur långt Guds tålamod är med oss vet vi inte.

Därför ska vi inte fresta Gud och tro att han "ser mellan fingrarna".

Hans tålamod med oss kan ta slut.

Men Himmelriket väntar den som håller ut till slutet.

Matteus 10:22 Och ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst.

Himmelriket väntar dem som är uthålliga och gör Faderns vilja.

Matteus 7:21 Inte alla som säger ’Herre, herre’ till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja.

Matteus 18:3 Sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni aldrig in i himmelriket.

ÄR DU REDO ATT MÖTA DIN SKAPARE? HAR DU OMVÄNT DIG FRÅN DIN SYND? ELLER VÄLJER DU ATT GÅ EVIGT FÖRLORAD OCH DÄRMED FÅ BÄRA STRAFFET FÖR DIN SYND SJÄLV?

1 Petrusbrevet 1:15 Nej, liksom han som har kallat er är helig, skall ni föra ett alltigenom helgat liv.

Hebrews 2:9

– But we see Jesus, who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor; that he by the grace of God should taste death for every man.

~~~~

Bill Wiese - 23 Minutes in Hell ~ Video

Job 17:16 Far det ner till dödsrikets bommar, sjunker vi tillsammans ner i stoftet?

Matteus 10:28  Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna.

~~~~

DÖD BETYDER SEPARATION FRÅN GUD - DU EXISTERAR FORTFARANDE!