Markus 10:6 Men från skapelsens början gjorde Gud dem till man och kvinna. 7 Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, 8 och de två skall vara ett kött. Så är de inte längre två, utan ett kött. 9 Vad Gud har fogat samman, skall människan inte skilja åt." 10 När de hade kommit hem igen frågade lärjungarna

1 Korinthierbrevet 6:9-10 Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, 10 varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike.

1 Timotheosbrevet 1:8-10 Men vi vet att lagen är god, om man brukar den rätt 9 och inser att den inte är till för rättfärdiga utan för laglösa och upproriska, gudlösa och syndare, oheliga och oandliga, för dem som misshandlar sin far och mor, för dråpare, 10 för dem som utövar otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och för alla som står emot den sunda läran -

Romarbrevet 1:26-28 Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. 27 På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. 28 Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sådant som är mot naturen.

3 Mosebok 18:22 Du skall inte ligga med en man som en man ligger med en kvinna. Det är avskyvärt.

3 Mosebok 20:13 Om en man ligger med en annan man som en man ligger med en kvinna, begår de en avskyvärd handling. De skall straffas med döden. De bär på blodskuld.

~~~~

Eftersom det är modernt att vara laglös såsom homosexuell, så är här ovan några ord från Guds mun, som säger hur Gud ser på denna styggelse.

Hoppas du ber om förlåtelse och vänder om från denna onda gärning liksom alla andra onda gärningar, så Jesus kan förlåta dig och därmed ge dej ett evigt liv.

För dem som inte ångrar sig och vänder om har Gud ett sätt att straffa.

Gud straffar de laglösa med den eviga elden!

Uppenbarelseboken 20:13-15 Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. 14 Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. 15 Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.

LÄS: Freemasons Worship Satan - Texe Marrs

LÄS: 6-year-olds forced to write gay ‘love letters’ to teach ‘accepting diversity’