Är "klimatet" det viktigaste?

Om du lyssnar på media så är det så.

Men media är inte styrt av goda intressen utan av onda.

Det viktigaste för människan är att tänka på att hon lever ett andetag från döden.

Även unga människor och även barn lever ett andetag från döden.

Ingen människa är lovad att leva längre än ett andetag.

Även du som läser detta kan vara död inom ett ögonblick.

Är det då inte värt att du tänker på din själ?

Det finns en Gud som är världens Gud.

För honom är ditt liv så viktigt, att han sände sin enfödde Son Jesus Kristus att dö för dig.

1 Petrusbrevet 3:18 Så led också Kristus en gång för våra synder. Rättfärdig led han i orättfärdigas ställe, för att föra oss till Gud. Han blev dödad till köttet, men levandegjord genom Anden.

Om Jesus inte fanns hade det inte funnits några träd, blommor, blå himmel, sjöar och vatten.

Jorden hade inte funnits.

Det är inte självklart att du kan njuta av naturen. Guds godhet är det som låter dig njuta.

Men en dag är detta slut om du tar naturen och det goda som händer dig för givet.

Du får då aldrig mer uppleva skönhet och godhet.

Utan Jesus så hade du inte funnits.

Jesus som är Gud är den som skapat dig.

Har du tänkt på det?

Om du tror på media så har du inte tänkt på det. Du har då aldrig tänkt på det stora frågorna utan på de små såsom "klimatet".

Vad hjälper det om du räddar "klimatet" men går själv förlorad?!

Du som är ett evigt väsen en evig varelse kan gå förlorad.

Det betyder att din själ inte dör. Du kommer till en plats där all skönhet och välsignelse är borta.

Jesus säger att det finns ett helvete!

Är det detta som du vill välja?

För alla människor är det viktigaste av allt, att tänka på sin själ, inte på "klimatet".

Det finns en djävul. Djävulen gör allt för att människan ska hamna där han själv är bestämd att hamna, nämligen i helvetet, för evigt.

Tänk längre mycket längre än djävulen vill få dig att tänka.

TÄNK PÅ DIN SJÄL!

Sök den levande Guden och meningen med ditt liv.

Det finns en djup mening inte den som media eller svt. visar, utan en sann mening.

Det finns en Gud som dog för dig på ett kors för att du skulle få leva.

Jesus vill inte att du ska leva i mörker där inget ljus finns, där ingen natur finns.

Han vill du ska leva i ljuset, där han finns.

Skaparen vill du ska leva i ljuset, där allt är som du innerst längtar efter.

Är det inte värt att stanna upp och ta dig tid att söka HONOM?

Är det inte värt att stanna upp och ta dig tid att fundera över ditt liv?

Bibeln säger att den som söker ska finna.

Matteus 7:8 Ty var och en som beder, han får; och den som söker, han finner; och för den som klappar skall varda upplåtet.

Vill du finna den levande Guden Jesus Kristus eller vill du hellre gå förlorad och betala själv för ditt syndiga, meningslösa, misslyckade liv?

Hebreérbrevet 10:26-31 Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer.

VAD VÄLJER DU: "KLIMATET" ELLER DIN SJÄL?