DET BLIR VÄRRE MYCKET VÄRRE!!!

~~~~

Är klimatfrågan den viktigaste?

Absolut INTE!!!

Den viktigaste frågan är din själ.

Matteus 16:26 Och vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa giva till lösen för sin själ?

Livet handlar om din själ - INTE om "klimatet".

Men hela världen är i den ondes våld:

1 Johannesbrevet 5:19-21 "Vi veta att vi äro av Gud, och att hela världen är i den ondes våld. Och vi veta att Guds Son har kommit och givit oss förstånd, så att vi kunna känna den Sanne; och vi äro i den Sanne, i hans Son, Jesus Kristus. Denne är den sanne Guden och evigt liv. Kära barn, tagen eder till vara för avgudarna."

"Den onde" är Satan.

Världen är lurad av Satan att tro att klimatfrågan är den viktigaste frågan.

Hur långt från sanningen är inte detta!?

Vad hjälper det om du lägger ned hela din själ all din kraft hela ditt liv för "klimatet", men du går själv evigt förlorad?!

Eftersom hela världen är i den ondes våld, och politiken och media och "vetenskapsmän" etc. är ledda av Satan, så förstår vi att det finns en fiende till sanningen.

Denne fiende gör allt för att leda människorna vilse.

Fienden är alltså SATAN!

För det mesta är den värld som tillhör honom osynlig.

I den världen finns även hans medarbetare, som är demoner eller onda andar.

Dessa arbetar för den så kallade "klimatfrågan". Varför?

Jo, för att få människorna att hamna där de själva ska hamna, nämligen i Helvetet - för evigt!

Alla de som inte tagit emot Jesus som sin Frälsare är lurade av Satan att lyssna på honom och följa hans råd.

Därför ser världen ut som den gör.

Men inte länge till.

Denna värld är bestämd att gå under:

Hebreerbrevet 1:10:12 »Du, Herre, lade i begynnelsen jordens grund, och himlarna äro dina händers verk;11 de skola förgås, men du förbliver; de skola alla nötas ut såsom en klädnad,12 och såsom en mantel skall du hoprulla dem; såsom en klädnad skola de ock bytas om. Men du är densamme, och dina år skola icke hava någon ände.»

Uppenbarelseboken 12:10 "Och jag hörde en stark röst i himmelen säga: "Nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds, och väldet hans Smordes; ty våra bröders åklagare är nedkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud."

Uppenbarelseboken 22:14-15 "Saliga äro de som två sina kläder för att få rätt att äta av livets träd och att gå in i staden genom dess portar. Men de som äro hundar och trollkarlar och otuktiga och dråpare och avgudadyrkare och alla som älska och göra lögn, de måste alla stanna därutanför."

HAR DU TAGIT EMOT JESUS ELLER SKA DU GÅ EVIGT FÖRLORAD - TILL HELVETET!?DET BLIR VÄRRE MYCKET VÄRRE! DET BLIR SÅ HEMSKT, SOM DET ALDRIG NÅGONSIN VARIT!!! ÄR DU BEREDD?
~~~~