"Arlas Hushållsost är en av de ostar som redan idag innehåller det GMO-framställda ystenxymet. Flera av Arlas ostar som säljs i butikerna idag framställs med hjälp av en GMO-framställd löpe, kallad för ystenzym. För att göra sin produktion mer kostnadseffektiv vill Arla nu utöka användningen av GMO-löpen. – Den här tillverkningen är viktig för att vi ska få en kostnadseffektiv ostproduktion, säger Magnus Larsson, på Arla Foods, till Sveriges Radio Kronoberg. Flera av de vanligare ostarna som säljs i butik."

Läs mer

Fann artikeln på Blueshift.