DET ÄR GUD inte du själv SOM FÖDER DIG PÅ NYTT!

De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen.” – Joh 17:16

Driv bort från er den som är ond (den som inte är född på nytt)! ” -1 Kor 5:13

~~~~

Vad är att bli född på nytt?

Född på nytt innebär att du fått ett nytt hjärta (av Gud) och att du blivit en ny skapelse.

2 Korintierbrevet 5:17 ”Om någon är i Kristus är han en ny skapelse”

För att komma in i himlen och få ett evigt liv, måste du bli en ny skapelse.

Gud lägger sin lag (sin vilja) i den omvändes hjärta:

Jeremia 31:33 Jag skall lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk."

Eftersom hjärtat blivit nytt, så följer det Guds lag villigt.

Hjärtat som är omvänt vill följa lagen som Guds givit.

Hjärtat som är omvänt kan inget annat än följa det rätta, eftersom han eller hon har fått ett hjärta som är mjukt och följsamt och vill det Gud vill.

Innan vi blivit nya skapelser, har vi kvar vår syndiga natur.

I himlen kan inget orent komma in.

Ingen som har kvar sin gamla natur kan komma in i Guds rike.

I himlen verkar Gud och i honom finns inget mörker.

Himlen är Guds boning.

Den som blivit född på nytt har fått himlen inom sig.

Den som blivit född på nytt har fått Guds Ande, Guds natur.

GUD HAR FLYTTAT IN (tagit sin boning)!

1 Korintierbrevet 3:16 ”Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds Ande bor i er?”

Efesierbrevet 2:1 ”Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder.”

Då människan omvänt sig och blivit en ny skapelse har alltså Guds Ande flyttat in i den troendes inre.

Den troende har därmed blivit en levande människa - en levande själ.

Stenhjärtat är utbytt och har nu blivit ett hjärta som behagar Gud!

~~~~

Många människor tror de kan behaga Gud genom att göra "goda gärningar".

Men ingen med ett för Gud smutsigt hjärta kan göra "goda gärningar".

Romarbrevet 3:28 ”Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro, utan laggärningar.”

Utan omvändelse (född på nytt Joh. 3:3) av ett uppriktigt hjärta, är den gamla naturen (Adams natur) kvar i henne.

Så här ser Gud på den oomvände människan:

Jesaja 64:6 "Vi är alla orena, alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel. Vi kommer alla att vissna som löv. Som löv förs bort av vinden kommer vi att föras bort av våra missgärningar."

Att ha blivit en ny skapelse innebär att leva av tro på det Jesus gjorde på korset för henne, att genom Jesus rättfärdighet blir hon frälst!

Romarbrevet 4:5 "Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet."

(Vad är tro? Läs Hebreerbrevet 11:1)

Att bli en ny skapelse (sann kristen) var det Martin Luther kämpade för personligt, för sin egen själ.

Han gick också mot Satan och hela hans sataniska här, som verkade genom katolska kyrkan och därmed förvillade människorna. 

Katolska kyrkan sa att människan måste göra goda gärningar för att komma in i himlen.

Det var alltså Satans bud och katolska kyrkans bud.

Det var inte Guds bud!

(Tragiskt nog så går nu alla samfund och kyrkor i ok med Satan, som verkar genom EKUMENIN!)

~~~~

När människan en gång omvänt sig och givit sitt liv till Gud, kan hon då fortsätta leva som förut och synda medvetet?

NEJ!

Det finns inget som heter: "en gång frälst alltid frälst"!

Tror du på det talesättet, så går du förlorad!

På många ställen i sitt Ord säger Gud:

Johannes 15:5 ”Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra”.

Du måste följa Jesus (Gud) och hans lag (lära) och inte det prästen eller samfunden eller kyrkan säger!

Du måste FÖRBLI i Jesus - i hans ord - i hans vilja - i hans lära. 

~~~~

Johannes 3:3 Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike."

DU MÅSTE BLI FÖDD PÅ NYTT!!

Hur man växer andligen.

Sex olika områden av avskildhet.

Carl Fr. Wisløff: Hva er vekkelse? | Bibelsk forkynnelse ~ Video 

Porten är trång och FÅ kommer igenom den (Luk 13:24)

Dr Martyn Lloyd-Jones rekommenderade inte Billy Graham

~~~~

Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom.– 1 Joh 2:15