Attitudes toward God and immigrants? Are these a natural pair?

Scientists Claim Zapping Brains with Magnets Can Treat Belief in GodHere’s the breathless headline: “
Scientists claim they can change your belief on immigrants and God — with MAGNETS.

Wait. Attitudes toward God and immigrants? Are these a natural pair? The newspaper thought so. They tell of an experiment which “claims to be able to make Christians no longer believe in God and make Britons open their arms to migrants.” How’s it done? “Using a technique called transcranial magnetic stimulation” researchers can “safely shut down certain groups of neurones” in the brain.

It seems to have worked. Volunteers were coaxed into having their brains zapped by giant magnets. And, lo! “Belief in God was reduced almost by a third, while participants became 28.5 per cent less bothered by immigration numbers.”

___

In the study, questions about belief in God, the niceness of immigrants, and several other subjects were asked of volunteers, half of whom were zapped with magnets. These magnets were aimed at a region in the brain the researchers thought was related to emotions about God and immigrants.

___

Did you catch that? These scientists hope that in the future belief in God, or in some other politically incorrect question that might — only might — lead to “zealous acts,” can be treated, maybe even cured, by magnet zappings. And there you have the real danger that follows from believing you can quantify the unquantifiable.Satansdyrkarna - de som bestämmer i världen - är från vettet och världen följer lydigt med!

Så mycket hatar de sanningen att de är beredda att följa sin gud Satan ned i helvetet!

Hela världen är i den ondes våld! Jag har själv varit där (läs mitt vittnesbörd) tills Gud i sin nåd räddade mig ur Satans villfarelse, lögn och våld!

Här är Jesus ord till de onda människorna fariséerna (Satans Synagoga):

Johannes 8:43.  Varför fattar ni då inte vad jag talar? Jo, därför att ni inte står ut med att höra på mitt ord. 44. Ni har djävulen till er fader, och vad er fader har begär till, det vill i göra. Han har varit en mandråpare från begynnelsen, och i sanningen står han inte, ty sanning finns inte i honom. När han talar lögn, då talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. 45. Men mig tror ni inte, just därför att jag talar sanning.

Ja, Satan är sannerligen lögnens fader och blint följer större delen av mänskligheten honom och hans hantlangare (Satans Synagoga, satansdyrkare och lydiga lakejer/marionetter). 

Att media nu är som galna och beskyller många av oss att vara rasister det ingår i deras agenda. Och som många vet så är media (press, radio, tv) lydiga redskap för eliten (satansdyrkarna).

Om de inte lyckas med att blanda ihop alla kulturer (som Gud skapat) faller deras plan att sätta sin gud Antikrist - som är besatt av och helt kontrollerad av Lucifer (Satan) - på tronen i Jerusalem.

Därför är de minst sagt hysteriska i sin plan som de måste genomföra till varje pris. Här ingår naturligtvis även det så kallade "klimathotet" som de skapat själva genom sin manipulation av vädret.

Gud  - den treenige (Fadern, Sonen och Den Helige Ande) - tillåter dessa vansinnigheter p.gr. av människans ondska.

Han tillåter det som en del i sin plan för världen. Hans plan är att omintetgöra Satan och skapa en ny värld där rättfärdighet bor för alla dem som tror på honom och därmed har sina namn i Livets Bok (Uppenbarelseboken 3:5).

Eftersom Gud (Bibelns Gud) är Allsmäktig kommer han att lyckas - ja, han har redan lyckats! Allt som Bibeln profeterar om kommer att ske.

Vilken sida är du på - lögnens eller sanningens?

"Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer." Hebreerbrevet 10:31