"Except a man be born again, he will wish one day he had never been born at all." J.C. Ryle


https://www.youtube.com/watch?v=Un72-MnYdwI

Matthew 13:14-15

Indeed, in their case the prophecy of Isaiah is fulfilled that says: “‘You will indeed hear but never understand, and you will indeed see but never perceive. For this people's heart has grown dull, and with their ears they can barely hear, and their eyes they have closed, lest they should see with their eyes and hear with their ears and understand with their heart and turn, and I would heal them.’

Isaiah 66:4

I also will choose their delusions, and will bring their fears upon them; because when I called, none did answer; when I spake, they did not hear: but they did evil before mine eyes, and chose that in which I delighted not.

Romans 2:5

But because of your hard and impenitent heart you are storing up wrath for yourself on the day of wrath when God's righteous judgment will be revealed.

2 Thessalonians 2:11

And for this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie:

-----

"They did not receive the love of the truth."

"De tog inte emot kärlek till sanningen."

2 Tessalonikerbrevet 2:10-11 och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster, för att bedraga dem som gå förlorade, till straff därför att de icke gåvo kärleken till sanningen rum, så att de kunde bliva frälsta. 11 Därför sänder ock Gud över dem villfarelsens makt, så att de sätta tro till lögnen,

Det utmärker dem som kallar sig kristna idag.

De älskar inte sanningen.

De sätter tro till lögnen.

De går på dubbla vägar.

Dock - för Gud finns inga dubbla vägar - utan synd och avfall !!

Är inte Alfakursen avfall?

Är inte ekumenin avfall?

Är inte New Wine-rörelsen avfall?

Är inte välkomnandet av rabbiner i kyrkorna avfall?

Är inte Willow Creek-läran avfall?

Är det inte avfall att bära Nimrod-hatten?

Är det inte avfall att bära avskyvärda skrudar med det allseende ögat?

Är det inte avfall att vara frimurare och kalla sig kristen?

OSV. OSV. OSV.

De som kallar sig kristna är blinda och döva.

De är nöjda med att sitta i kyrkorna och gnugga baken.

De är nöjda med sina avfälliga ledare och präster som predikar lögn.

De ser inte att avfallet är här!

De kristna har gått i förbund med Satan för många år sedan!

De har till och med skrivit under förbundet!

Ändå ser de inte detta - utan t.o.m. förnekar det!

De tror i sin blindhet att massor av människor tar emot Jesus!

De ser ingenting för Gud har givit dem över till villfarelsens makt!

VILKEN FÖRSTOCKNING!

VILKEN AVSKYVÄRDHET!

VILKA STENHÅRDA HJÄRTAN!

Hebreerbrevet 6:4-6 Ty dem till vilka ljuset en gång har kommit, och som hava smakat den himmelska gåvan och blivit delaktiga av helig ande,5 som hava fått smaka det goda gudsordet och den tillkommande tidsålderns krafter,6 men som ändå hava avfallit -- dem är det omöjligt att återföra till ny bättring, eftersom de på nytt korsfästa Guds Son åt sig och utsätta honom för bespottelse.

2 Petrusbrevet 2:13 och de skola så bliva bedragna på den lön som de vilja vinna genom orättfärdighet.

AVFALLET ÄR SANNERLIGEN HÄR!

(Observera - att "alertsweden.bloggo.nu" anses som en "hate-site" av lögnarna! Det är ännu inte sagt, men Bibeln säger att somliga ska pryglas och föras in i synagogor och inför domare! Det gäller alltså dem, som står för och tror på Guds ord, som är sanningens ord.)