Paulus förutsäger ett kommande avfall från tron, med allahanda villoläror, och förmanar Timoteus till trohet i det kall han har mottagit.

1 TIMOTEUS 4

  1.  Men Anden säger uttryckligen, att i kommande tider somliga skola avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.
  2.  Så skall ske genom lögnpredikanters skrymteri, människors som i sina egna samveten äro brännmärkta såsom brottslingar,
  3.  och som förbjuda äktenskap och vilja att man skall avhålla sig från allahanda mat, som Gud har skapat till att med tacksägelse mottagas av dem som tro och hava lärt känna sanningen.
  4.  Ty allt vad Gud har skapat är gott, och intet är förkastligt, när det mottages med tacksägelse:
  5.  det bliver nämligen helgat genom Guds ord och genom bön.

~~~~

Sveriges kristna råds hemsida/Medlemskyrkor kan du se alla de kyrkor och samfund, som avfallit från den levande Guden och nu håller sig tll onda andars läror.

Du får inte veta av din präst eller pastor att "ditt samfund/kyrka" skrivit under Satans förbund!

Frågar du dem så pratar de bara bort dej. De vill inte ge sina liv för fåren.


Därmed är inte bara Sjundedagsadventisterna, Jehovas vittnen, Mormonerna, Buddisterna, Hinduisterna, Shamanisterna etc. etc. utan även din kyrka och ditt samfund ockult och har Satans lära, som är VÄRLDSKYRKAN SOM ÄR BABYLON.

~~~~

2 Thessalonikerbrevet 2

Laglöshetens människa

När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa,[a] fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er? Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.