Aftonbladet

Så går det till i Sverige.

Laglösheten tillåts föröka sig.

Rättsväsendet är inte rättfärdigt, om du trodde det.

----

2 Tessalonikerbrevet 2 När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom ber vi er, bröder, 2 att inte plötsligt tappa fattningen. Låt er inte skrämmas av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som säger att Herrens dag är här.

3 Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram, fördärvets son, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. 5 Minns ni inte att jag sade er detta medan jag ännu var hos er? 6 Och ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka så att han kan träda fram först när hans tid kommer. 7 Laglöshetens hemlighet är ju redan verksam. Nu måste bara han som håller tillbaka röjas ur vägen.

8 Sedan ska den laglöse träda fram, han som Herren Jesus ska döda med sin muns ande och förgöra med glansen vid sin ankomst. 9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan som kommer med stor kraft och med lögnens tecken och under. 10 Med ondskans alla konster bedrar han dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud villfarelsens makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla de som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

~~~~

Oskyldigt dömda - Lördagsintervju 80 med författaren Thérèse Juel om rättssäkerheten i Sverige.


https://www.youtube.com/watch?v=loa11cXlRFA&feature=emb_title

Publicerades den 4 apr. 2020

"I det här programmet får vi träffa frilansjournalisten och författaren Thérèse Juel som i snart 15 år engagerat sig i hur svenska domstolar kan döma oskyldiga medborgare till långvariga fängelsestraff och hur svårt det är för den drabbade att senare få upprättelse genom att bli beviljade resning i målet."

OM DU KAN HITTA FRIMURAR-SIDOR (MASSOR ÄR BORTTAGET FRÅN NÄTET), SÅ KAN DU SE HUR MÅNGA ADVOKATER OCH DOMARE, SOM ÄR FRIMURARE (SATANISTER).

~~~~

Rockefeller Report of 2010 Proves the ‘Pandemic’ was Planned