Efesierbrevet 6:12 "Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna."

"There never can be any true peace—while sins are unforgiven."

~~~~

"Dr Agnes Aboum from the Anglican Church in Kenya, who was at the conference in her role as Moderator of WCC Central Committee, was joined by 200 global and regional experts on refugee and migrant issues as well as ecumenical, religious and civil society change-makers. She said the conference recognised the gravity of unchecked xenophobic rhetoric and hate-inspired violence around the globe." source

Denna kvinna som falskt utger sig för att vara kristen, menade att det viktigaste budskapet Jesus hade var fred och rättvisa....

Så talar en personer som är sänd av Satan.

Det viktigaste budskapet Jesus hade och har, är att han är vägen och sanningen och livet. "Ingen kommer till Fadern utom genom mig". Johannes 14:6

Sveriges ärkebiskop Antje Jackeleen var naturligtvis med i främsta ledet på denna konferens, som den representant för djävulen, som även hon är.

~~~~


https://www.youtube.com/watch?v=keiU9WiyPJE


https://www.youtube.com/watch?v=31sNwJodOI8


https://www.youtube.com/watch?v=hMf-4fqJdTI


https://www.youtube.com/watch?v=x0MbrB0gQUg

De falska kristna tror också på Donald Trump.

De kommer alla att hamna i helvetes eld.

De falska kristna tror även på Israel som det är nu, styrt av satansdyrkare.

~~~~

JESUS KOMMER INTE MED FRED, HUR MYCKET ÄN DE GLUPSKA VARGARNA (ekumenerna med sina ledare) TROR.

JESUS KOMMER MED SVÄRD OCH FÖRDÖMELSE ÖVER ALLA DE SOM LJUGER OCH INTE PREDIKAR HANS BUDSKAP UTAN HAR SIN GLÄDJE I LÖGNEN. (Johannes 3:16-19)

JESUS BUDSKAP ÄR ATT ALLA MÄNNISKOR MÅSTE VÄNDA SIG BORT FRÅN SYNDEN OCH FÖLJA HONOM!

DET FINNS ENDAST EN VÄG TILL DET EVIGA LIVET, TILL GUD FADERN.

DEN VÄGEN ÖPPNADE JESUS FÖR 2000 ÅR SEDAN PÅ GOLGATA KORS.Johannes 14:6 Jesus sade till honom: "Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig."

1 Samuelsboken 16:7 "Men HERREN sade till Samuel »Skåda icke på hans utseende och på hans högväxta gestalt, ty jag har förkastat honom. Ty det är icke såsom en människa ser; en människa ser på det som är för ögonen men HERREN ser till hjärtat"

DET FINNS EN SATAN (DJÄVUL) SOM VILSELEDER MÄNNISKORNA GENOM SINA REDSKAP, ALLT FÖR ATT DE SKA HAMNA I HELVETET - FÖR EVIGT!

VAD VÄLJER DU?