https://www.youtube.com/watch?v=rrVDATvUitA


https://www.youtube.com/watch?v=CLk8OILr72U
1 Krönikeboken 29:12
Rikedom och ära kommer från dig, du råder över allt, och i din hand är kraft och makt. Det står i din hand att göra vad som helst, stort och starkt.