Utdrag ur pastor Åke Greens predikan

"Pastor Åke Greens nu ifrågasatta predikan genomfördes i Borgholm i juli 2003 inför ett 50-tal åhörare.

I Kalmar tingsrätt dömdes Green till en månads fängelse för hets mot folkgrupp, medan Göta hovrätt valde att helt fria honom. Nu ska målet avgöras av Högsta domstolen. Följande fyra avsnitt ur predikan är hämtade ur Kalmar tingsrätts domskäl:

(1) ”Genom att legalisera då partnerskap mellan män och män och mellan kvinna och kvinna kommer det att skapa katastrofer helt enkelt. Utan dess like. Vi ser följderna redan av det här. Vi ser det genom aids som sprider sig.
Nu är inte alla aids-smittade homosexuella, men det har uppstått på grund av detta en gång i tiden och sedan kan naturligtvis oskyldiga
människor bli smittade av denna hemska sjukdom utan för den skull ha
någonting med det som ligger bakom i detta vad gäller homosexualitet.”

(2)”Bibeln tar upp här och undervisar om dessa abnormiteter. Och sexuella abnormiteter är en djup cancersvulst på hela samhällskroppen.
Herren vet att sexuellt förvridna människor kommer till och med att våldta djuren. Inte heller djuren går fria från människans sexuella behov och branden som är tänd i en människa. Utan till och med det kan man ägna sig åt”.

(3) ”Gosseskändare. Redan då Bibeln skrevs visste Herren vad som skulle ske. Vi har upplevt det här och upplever det och vi förfasar oss över det. Och Paulus talar i första korintierbrevet och tio om perversa människor. Och perversa är översatt ifrån grundtexten som säger 'en som ligger med pojkar'.
En som ligger med pojkar är perversa människor som då Bibeln talar om. Nu vill jag understryka att alla homosexuella är inte pedofiler. Och alla homosexuella är inte perversa. Men man öppnar ändå porten till förbjudna områden och låter synden få fäste i tankelivet”.

(4) ”Frivilligt lämnar jag renheten och tar emot orenheten. Medvetet bytte de, säger Paulus. Homosexualitet det är någonting sjukt. Det är alltså en frisk tanke och ren tanke som blivit utbytt mot en besmittad tanke.
Där är ett friskt hjärta som blivit utbytt mot ett sjukt hjärta. ... Är homosexualitet något man väljer, svar ja. Man väljer det. Man är inte född till det. Man väljer det här helt enkelt. Man byter ut det. Det är absolut på det sättet för annars skulle det vara svek mot människor.” källa

~~~~

Pingstpastor Åke Green – dömd till framgång

"2003 fick pingstpastor Åke Green ett uppdrag av Gud. Tidigare hade han bara varit en vanlig pingstpastor i en liten församling på Öland, men hans predikan om homosexualitet kom att förändra allt. Åke Green antog Guds uppdrag och predikade om homosexualitet som en cancersvulst på samhällskroppen. - Jag var bara en brevbärare, säger Åke Green nu tio år senare. Åke Green åtalades för hets mot folkgrupp och blev tack vare det känd bland kristna gruppen över hela världen. Han blev en symbol både för homofobi och för kristna gruppers kritik mot homosexualitet. Åke Green har fått resa runt världen och berätta om det som hände honom. Men här hemma har Åke blivit allt mer ensam om sina åsikter. Hur har han förvaltat, det han uppfattade som, uppdraget från Gud efter åtalet? Vilka vill höra hans predikningar idag? - Man blir lite grann som en förgrundsfigur för det här och får ta smällarna. Så därför blir man kanske lite ensam, säger Åke Green. Reporter Sigrid Edsenius sigrid.edsenius@sverigesradio.se" källa

~~~~

Uteslöt Green - då flyr medlemmarna

"Nu överger medlemmarna nykterhetsrörelsen IOGT - NTO. Och nästan hela bortfallet sker i distrikten i Jönköping och Kalmar. Orsaken till medlemsflykten tros vara rörelsens beslut att utesluta pastor Åke Green för hans negativa uttalanden om homosexuella, skriver Dagens Nyheter.

I lördags hade IOGT - NTO:s styrelse krismöte om de sjunkande medlemssiffrorna.
– Vi har förlorat 1200 medlemmar, säger Anna Carlstedt, IOGT-styrelsens vice ordförande, till DN.

...för hög profil säger Anna Carlstedt, IOGT-styrelsens vice ordförande, till DN."

källa

~~~~

Det som kännetecknar sann kristen tro visavi falsk kristen tro, är att den senare inte vågar och vill stå för det Gud säger i sitt Ord, som är Bibeln.

Gud är den som kommer att döma de som säger sig vara kristna, men som lyder världen istället för Gud.

Homosexualitet och även bestialitet  är accepterat numera i hela världen och alltså även i samfund och i kyrkor.

Sannerligen denna "cancersvulst", som Åke Green säger, har spritt sig som en löpeld!!

Och samfunden och kyrkorna står inte för det Gud säger, utan för det världen säger.

De har frivilligt samtyckt till Satans lögn att det är rätt med homosex och då även med bestialitet och även all annan synd!

Dessa människor, världen och de falska kristna (hycklare), följer Satans väg.

Därmed går de medvetet till den plats, som är beredd för alla lögnare nämligen - till HELVETET!

Det gäller även IOGT-medlemmar såsom Anna Carlstedt, dessa som smyger sig in i kyrkorna och låtsar de är kristna.

Ordspråksboken 19:9 Ett falskt vittne blir inte ostraffat, den som främjar lögn skall förgås.

Uppenbarelseboken 21:8 Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden."

Johannes 8:44 Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.   

Ordspråksboken 14:5 Ett sannfärdigt vittne ljuger inte, ett falskt vittne främjar lögn. 

HELL FIRE IS REAL!!! ~ VIDEO