Romarbrevet 1:22 De påstod att de var visa, men de blev dårar.

~~~~

Här är Åke Greens predikan ord för ord som den hölls i Borgholms pingstkyrka Söndagen den 2 juli 2003.

I juni 2004 dömdes han till en månads fängelse för att ha diskriminerat homosexuella i Kalmars tingsrätt, men friades av Jönköpings hovrätt februari 2005, och även i högsta domstolen november 2005.

Är homosexualiteten medfödd drift eller är onda makters spel med människor?

Jag är väl medveten om att ämnet är laddat och kontroversiellt, och till och med att det har blivit det inom kristna kretsar. Jag har inte sökt stöd i Guds ord för mina tankar, utan Guds ord har gett mig de tankar som jag skall redovisa då här i dag.

Jag kommer då att ta upp det här ämnet då naturligtvis, om det här med homosexuella om kristna homosexuella. Är det ett tidstecken? Och kan man bli befriad från detta då, va? Det kommer jag och vidröra här i dag, och jag är väl medveten om att jag kommer och överskrida tiden som jag annars brukar då försöker att hålla.

Gud har från begynnelsen skapat människor till då man och kvinna, och vi börjar i första moseboken bara och påminner om det, för det är viktigt att vi har Guds ord att stå på. Och första moseboken, det första kapitlet och den 27:nde versen sägs det ju att 'Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sade till dem: "Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er."

Här säger ju Guds ord, klart och tydligt, att vi skapades till bli far och mor, till man och kvinna och de skulle bli föräldrar. Det säger Herren här klart och tydligt. Och skriften anser ju att varje form av sexuell förbindelse utanför äktenskapets ram, det är 'lösaktighet'. Det betecknar skriftordet som 'otukt'. Och det finns klart också uttalat i instiftelseorden till äktenskapet och då ser vi det andra kapitlet här och det 24:e versen där det står: 'Därför skall en man överge sin fader och moder och hålla sig till sin hustru, och de skall vara ett kött.'


Här talas bara om man och hustru. Det står inte på något sätt, eller man kan aldrig få det eller tyda det till att man kan då och ha vilken partner som helst. Utan här säger Herren klart och tydligt. Den drift då som Gud har lagt ner i människan för att uppliva den djupaste formen utav gemenskap också för att bevara äktenskapet i en sann trohet, det har djävulen använt som sitt starkaste vapen mot Gud, och mot äktenskapet. Han använder det alltså mot Gud, det Gud har skapat för att människan skall uppleva gemenskap och trohet och uppleva lycka och allt detta som det medför, det använder han rakt emot Gud och i Guds ansikte för att då förvrida och förvända.

---

Vad spelar det för roll, om jag erkänner Guds ord, men jag bryter det i praktiken genom att jag handlar tvärsemot och lever tvärsemot vad ordet säger? För Guds ord kräver ju lydnad av oss, vi måste ju lyda Guds ord, om vi skall kunna ha Guds välsignelse och ha Guds välbehag över våra liv, om vi skall kall oss för Guds barn. Läs mer


            


Hjärtat är domaren över dina tankar!


“Om någon är i Kristus
är han en ny skapelse.
Det gamla är borta. Se, allt har blivit nytt!”
- 2 Korinterbrevet 5:17 -

"Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor, den fostrar oss till att avsäga oss all ogudaktighet och alla värdsliga begärelser och till att leva gudfruktigt i den tidsålder som nu är". Titus 2:12

~~~~

OBS! Hemsidan ovan med Greens predikan står för övrigt INTE för Guds ord! Till exempel tar den upp Rick Joyner som INTE är en kristen. R.J. är en "Knights of Malta" (JESUIT) alltså en ulv i fårakläder.

~~~~

Se videon: "Överbefälhavaren om Pride: "Vi försöker ta ut svängarna nu"
ÖB bedragen av Satan!