Världens människor är lika blinda som de falska kristna naturligtvis.

Hur mycket sanning som än sägs om den tid vi lever i så vägrar människor att lyssna!

Den och de som hatar Gud och sanningen har sin plan.

Akilov är en liten bricka i spelet, liksom alla så kallade terrorister och IS-anhängare.

Politiker och andra av samhällets talesmän är likaså små brickor.

Satan klappar i händerna för allt han vill går enligt planen.

PLANEN ÄR ATT DUPERA OCH HYPNOTISERA MÄNNISKORNA, SÅ DE HAMNAR DÄR HAN ÄR BESTÄMD ATT HAMNA - I HELVETET!

(Praktiskt att använda muslimer eftersom det är en ära för dem att bli martyrer!)

Gud är den som styr världshistorien och låter därför de duperade och Satans lakejer hållas, tills tiden är ute.

~~~~

Den enda betydelsefulla uppgiften här i tiden är att rädda människorna för himlen.

"Kristus Jesus har kommit till världen för att rädda syndare." 1 Tim. 1:15

The Last Judgment - John Welsh / Sermon

Graphics Court

SKA DU BLI FUNNEN FÖR LÄTT?!

The Mystery of Human Life