Granskningsnämnden fäller två sändningar av programmet ”Ring P1

"Granskningsnämnden fäller två sändningar av programmet ”Ring P1”, skriver Myndigheten för press, radio och tv i ett pressmeddelande."

Här är det som sades:

(https://www.mprt.se/casedecisions/235450.pdf)

 Vad är det du tänker på när det gäller Biskopsgården? (NN) Det totala förfallet av en stadsdel under en 2530-årsperiod kan man väl säga. Jag är ju själv uppväxt där, hela min barndom och mitt halvvuxna liv. Jag föddes där -71 och flydde därifrån-96. [...] Det funkade ju inte, det blev ohållbart alltså. (Pgl) Kan du förklara vad det är som gör, får folk att fly och vad det är som gör det ohållbart? (NN) Ja, när man i tvättstugan då ska gå ner och ta sin bokade tvättid, och så står det en personav icke-svensk härkomst och har tagit min tvättid. (Pgl) Det har hänt att svenskar också gör det har jag hört. (NN) Jag förklarar för vederbörande att det är min tvättid, och hon säger på mycket taskig svenska "jag ska bara". (Pgl) Mm. (NN) Jag snabbmatar fram tvättmaskinen, lägger ut hennes tvätt på bänken, och lägger in min. Hon springer iväg gapandes och skrikandes, och ner kommer hela hennes klan, med knivar och machete, och ska slakta mig på plats. Jag menar det här är ju inget normalt beteende hos normalt funtade människor. (Pgl) Vad, är det, är dedåligt assimilerade tänker du då? (NN) Assimilerade är fel ord, men säg någonstans i någon världsdel där det fungerar att blanda in så mycket invandrare med ursprungsbefolkningen utan bekymmer. Det fungerar inte. Nämn något land! (Pgl) Du, den här incidenten låter ju väldigt otrevlig och det kan jag förstå, men det var förmodligen inte den enda som fick dig att känna att det här var inte din stadsdel längre. (NN) Nej nej, vad fan, bilinbrott,lägenhetsinbrott, rån, våldtäkter, knivslagsmål är ju det senaste i Biskopsgården. Fan det skjuts ju mer i Biskopsgården per capita än vad det gör snart i New Mexico ju, de

ATT BLI MORDHOTAD ÄR INGET BROTT I SVERIGE!

Uppenbarelseboken Kapitel 13

1 Och jag såg ett vilddjur stiga upp ur havet. Det hade sju huvuden och tio horn,* och på sina horn tio kronor och på sina huvuden det hädiska namnet. 2 Och vilddjuret som jag såg var likt en leopard, och dess fötter var som en björns, och dess mun som ett lejons mun. Och draken gav det sin kraft och sin tron och stor makt. 3 Och jag såg* att ett av dess huvuden var liksom sårat till döds, men dess dödliga sår blev läkt. Och hela jorden förundrade sig över vilddjuret. 4 Och de tillbad draken som* hade gett vilddjuret makt, och de tillbad vilddjuret, och sa: Vem är lik vilddjuret? Vem förmår strida mot det? 5 Och åt det gavs en mun till att tala stora ord och hädelser och det fick makt att hålla på under fyrtiotvå månader. 6 Och det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och hans tabernakel och dem som bor i himlen. 7 Och det blev givet åt det att strida mot de heliga och att besegra dem. Och åt det gavs makt över alla stammar* och språk och folkslag. 8 Och alla som bor på jorden ska tillbe det, de vilkas namn inte är skrivna i livets bok hos Lammet som har blivit slaktat från världens grundläggning. 9 Den som har öra, han må höra. 10 Den som för bort någon i fångenskap, ska bli bortförd i fångenskap. Den som dödar med svärd, måste dödas* med svärd. Här är de heligas uthållighet och tro. 11 Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden, och det hade två horn som ett lamm men det talade som en drake. 12 Och det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dem som bor på den att tillbe det första vilddjuret, vars dödliga sår blev läkt. 13 Och det gör stora tecken, så att det till och med får eld att falla från himlen ner på jorden inför människornas åsyn. 14 Och det förför dem som bor på jorden genom de tecken som det har fått makt att göra inför vilddjuret, och säger till dem som bor på jorden att göra en bild åt vilddjuret, vilket var sårat av svärd men levde. 15 Och det fick makt att ge ande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild också kunde tala och göra så att alla som inte tillbad vilddjurets bild skulle dödas. 16 Och det får alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, till att ta emot ett märke på sin högra hand eller på sina pannor, 17 så att ingen ska kunna köpa eller sälja, utom den som har märket eller* vilddjurets namn eller dess namns tal. 18 Här är visdomen. Den som har förstånd kan räkna ut vilddjurets tal, för det är en människas tal och dess tal är 666.  Reformationsbibeln