Äldre från 65 år och uppåt har när de anländer till Sverige och utan att ha arbetat en endaste dag, rätt till något som kallas äldreförsörjningsstöd. Detta äldreförsörjningsstöd ger efter att bostadskostnaden (hyran) är betald en “själig” inkomst på 5462 kronor i månaden för en ensamstående och 4465 kronor var för dem som är gifta.

De äldre från alla olika länder har även rätt till denna “själiga” inkomst från Sveriges skattebetalare trots att de i många fall får pensioner från sina hemländer.

Enligt pensionsmyndigheten som jag var i kontakt med så finns det ingen direkt gräns för vad äldre från främmande länder kan ha i pension från sina hemländer och ändå få denna så kallade själiga inkomst som till exempel för en ensamstående blir 5462 kronor plus bostadstillägg (skattefritt) på max 5090 kronor.

Det blir en inkomst på 10.552 kronor per månad att jämföra med en undersköterska som arbetat större delen av sitt liv i Sverige och med en lön på cirka 24.000 och som får ut 14.700 när hon går i pension vid 65 och sedan betalar 30% i skatt det första året vilket blir 10.290 i pension.

Läs mer

~~~~

Kristna med uppgift att utplåna kristendomen

Stora delar av den svenska kristenheten har i sin godhetsiver, naivitet och okunskap tagit ännu ett steg mot utplånandet av evangeliet, Kristi lära, vilken är den lära dessa hycklare påstår sig stå upp för.

Den kristna fredsrörelsen, Equmeniakyrkan och Sveriges interreligiösa råd som bland annat har Sveriges kristna råd, Sveriges muslimska råd, Judiska centralrådet (vad annars) och Sveriges buddhistiska samarbetsråd som huvudmän har gått samman i ett interreligiöst projekt som skall vara ett stöd för asylanterna på asylboendena genom sin närvaro.

”Medföljare” kallas detta antikristliga projekt som man efter höstens många attacker på flyktingboendena (där ociviliserade ockupanter löpt amok och gett polisen full sysselsättning) anser sig behöva. Många församlingar har hört av sig då de vill göra något för dem på asylboendena utan att veta vad de skall göra.   
   
Det vet man nu.

Medföljarprojektet skall utbilda deltagare och hjälpa dem att etablera kontakt med boendena och ge dem uppdrag att rapportera allt som händer.

~~~~

Davidsstjärnan är en trolldomssymbol

“Jag är vinträdet, I ären grenarna. Om någon förbliver i mig, och jag i honom, så bär han mycken frukt; ty mig förutan kunnen I intet göra. Om någon icke förbliven i mig, så kastas han ut såsom en avbruten gren och förtorkas; och man samlar tillhopa sådana grenar och kastar dem i elden, och de brännas upp” (Joh. 15:5-6)   

Det är få kristna ledare som känner till att när staten Israel grundades 1948 så var det en stor debatt om hur den Israeliska flaggan skulle se ut. Många judar ville inte ha med Davidsstjärnan på grund av dess ockulta betydelse. Men de kabbalistiska och Talmudtroende judarna (djävulens anhängare) vann debatten och därför har Israels flagga idag ett emblem som tillhör djävulen själv.

Så här säger Jesus om dem:


“I haven djävulen till eder fader, och vad eder fader har begär till, det viljen I göra. Han har varit en mandråpare från begynnelsen, och i sanningen står han icke, ty sanning finnes icke i honom. När han talar lögn, då talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader”
(Joh. 8:44)

Den judiske professorn Gershom Scholem (1897-1982) bevisar i sin bok “The Messianic Idea in Judaism” att symbolen (stjärnan) kommer från den del av judendomen som sysslar med svartkonst (vilket kallas trolldomssynd i bibeln) men som brukar kallas praktisk kabbala bland judarna.

Denna svartkonst, inom vilken man använder talismaner och amuletter, existerade innan kabbalan, och Davidsstjärnan som är ett hexagram (en sexuddig stjärna) användes tillsammans med pentagrammet (den femuddiga stjärnan) vid utövandet av svart magi.