https://www.youtube.com/watch?v=ch1q_HrD1no&app=desktop

Publicerades den 6 maj 2019

"Sverige är en antikristlig diktatur inom den större antikristliga politiska strukturen EU. Det är inget politiskt problem vi upplever med sönderfallet av Sverige. Det är ett andligt problem. Politik kan inte göra något då den tillhör världens härskare, satan.

Bara kristna i bön för Sverige kan åstadkomma en förändring. Du måste välja sida. Vem tjänar du? Satan eller Jesus?

2 Krön. 7:14 "...men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. 15 Mina ögon skall nu vara öppna och mina öron lyssna till vad som beds på denna plats."

~~~~