Ja alla kyrkor och samfund är ledda av Guds fiende.

Jag tänker inte ursäkta mig att jag skriver sanningen.

Livet handlar om vart du hamnar efter detta liv.

Alltså är sanningen viktigast av allt.

Gud sände sin Son Jesus Kristus, som är sanningen till jorden.

Jesus sade: "JAG ÄR VÄGEN, SANNINGEN OCH LIVET." 

Ormen-Satan-Guds fiende har fortfarande världen i sin hand efter att Adam överlämnat den genom Syndafallet i hans våld.

1 Johannes 5:19 "Vi veta att vi äro av Gud, och att hela världen är i den ondes våld."

Alla blir lurade av djävulen att gå in i en kyrka eller samfund som nyfrälsta. Jag blev själv det.

(Om du möjligen finns, som inte blivit lurad så var på din vakt!)

Men de som blivit födda på nytt och haft ett möte med Gud, känner från första början att något är väldigt fel.

Bara genom Guds nåd och uppenbarelse blir en sant kristen (en som är född på nytt) fri från samfundens och kyrkornas band.

Detta kan ta lång tid därför att Satan gör allt för att hålla den kristne kvar.

Han eller hon kan få höra: "Du måste vara medlem i en kyrka om du är en kristen"  - "du behöver kristen gemenskap som en kristen"  - etc.

Då jag alldeles i början på den sanna vägen ifrågasatte den missionskyrka jag brukade gå till, blev jag nästan utkastad av pastorn.

Här hade jag chansen att vara fri från Satans grepp.

Men jag visste inte bättre utan sprang runt i kyrkor, på olika möten och konferenser under lång tid trots att jag ständigt undrade var min underbare Gud Jesus Kristus fanns.

Nu är det tydligare än någonsin att kyrkor och samfund är i den ondes våld!

Ingen sant kristen kan skylla från sig då han eller hon står inför Gud sin Skapare!

Nätet har alla uppgifter som behövs för att se sanningen som kan befria en kristen från djävulens lögn att "du måste vara medlem i en kyrka".

Det är enkelt att se att Satan nu har full kontroll genom falska herdar och falsk undervisning.

Se bara på Sveriges Kristna Råds hemsida under medlemskyrkor!

Se vad SKR står för. Läs t.ex. "Charta Oecumenica" som du kan hitta på deras sida.

Se att "kyrkan" du går till har Alpha-kurser som är konstruerade av Nicky Gumbel som är katolik-ekumen och påvens vän (Satans vän).

Se hur katolskt (sataniskt) ditt samfund, din kyrka är genom ekumeniken!!

Allt är klart för VÄRLDSRELIGIONEN med Antikrist på tronen!


En sant kristen vet att Jesus inte ser mellan fingrarna då det gäller sanningen utan tvärtom är NOGA.

En sant kristen (pånyttfödd Joh. 3:3) vet vad som är rätt och fel innerst inne  - i sin ande.

Om du stannar kvar på Satans domän går du förlorad!

Du kan inte samverka med en "kyrka" som inte predikar hela sanningen av rädsla för att inte få in pengar till löner och till amortering av sitt fina bygge.

Ditt samfunds "predikanter" måste predika lögn annars dras det statliga pengastödet in.

Dessutom kan de inte få en fjäder i hatten utan många medlemmar.

Att leva som en sant kristen kostar livet.

Det är inte samfundsmedlemmar eller kyrkomedlemmar beredda på.

Det ska vara enkelt och trevligt att vara en kristen och alla ska känna sig välkomna.

Det är dock inget som Bibelns Gud står för.

Tvärtom - det kostar ALLT att vara en kristen: ditt liv, dina pengar, din släkt, ditt äktenskap, etcetera.

"Den som älskar sitt liv, han mister det, men den som hatar sitt liv i denna världen, han skall behålla det och skall hava evigt liv." Johannes 12:25

"Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Hennes synder har nått upp till himlen, och Gud har kommit ihåg hennes brott." Uppenbarelseboken 18:4

~~~~

Striderna tvingar tiotusentals ut ur Mosul

Detta och allt annat djävulskt står naturligtvis Satan bakom med hjälp av sitt folk!

Målet är att sätta sig på tronen i Jerusalem och utropa sig som Gud.

Världen och de som kallar sig kristna men inte är det fattar inget förrän det är för sent!