Här är en artikel på den namnkristna (ej kristna) tidningen Dagen om den falske prästen Nicky Gumbel.

Nicky Gumbel är en förbannelse för kyrkornas medlemmar i Sverige, då han leder dem till helvetet genom Alpha-kursen.

Detta är vad Gud säger om den som förför människorna:

Lukas 17:1-2 "Jesus sade till sina lärjungar: "Förförelserna måste komma, men ve den genom vilken de kommer! 2 Det hade varit bättre för honom att få en kvarnsten hängd om halsen och bli kastad i havet än att han förleder en av dessa små."

Ett kännetecken för ulvarna i fårakläder är att de inte nämner namnet JESUS.

De använder ordet Gud istället precis som Gumbel gör - allt för att passa in i hela världens religioner.

Gumbel är ett Satans redskap att leda människorna till helvetet!Ovan ett foto på Gumbel och påven.

"Pastorer" och "präster" berättar inte sanningen om vad som händer i den svenska kristenheten,

Alla samfund och kyrkor har ingått i världskyrkan (Satans kyrka) med påven i spetsen,

På så sätt är kyrkorna med alla "sina medlemmar" ett offer för Satan och kommer att kastas i helvetet. 

De som kommer att straffas hårdast är "pastorerna" och "prästerna", som undanhåller sanningen och därmed samverkar med Satan.

ALPHA-KURSEN ÄR ETT SATANS REDSKAP ATT FÖRFÖRA OCH LEDA MÄNNISKORNA - TILL HELVETET!