“Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen förgås med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt” (1. Joh. 2: 15-17)

Bibeln talar om tre slags begär. Det är köttets, ögonens och högfärdens begär. Ett begär är en önskan eller en längtan som har tagit Guds plats i och med att det skapade har blir viktigare för människan än skaparen som har skapat allt i himlen och på jorden.

Allt vad Gud har skapat är gott i lagom mängd. Det är alltså inget fel att äta, att tycka om vackra föremål eller att vilja ha ett bra liv i allmänhet. Det är när människan låter sina egna själviska begär och önskningar ta Guds plats som det går henne illa. När de blir en avgud.

Du skall inga andra Gudar hava jämte mig, säger det första av Guds tio budord. Varför står detta budord först? Är det inte för att avgudadyrkan i alla former, leder bort från Gud och hans nåd och för att en människa som väljer andra gudar och därmed tar avstånd från Gud och hans plan med hennes liv samt säger nej till den vägledning han önskar ge, omöjligt kan uppfylla de följande nio budorden eftersom de bygger på det första?

Faderns kärlek kan inte finnas i honom eller i henne och faderns kärlek, en relation med Gud, krävs för att människan skall lyckas avhålla sig från all slags synd och omoral. Det är människan som vänder sig från Gud när hon sätter maten, ägodelarna, någon annan människa, samhällspositionen, pengarna eller makten som nummer ett.

Läs mer

~~~~~~

Ogräs bland den goda säden

Djävulen är en ärkeförfalskare som kämpar med att så ogräs bland den goda säden som Gud har sått. Detta sker på alla plan där människor är verksamma (omfattar hela människan) och han gör allt för att hindra den goda säden från att växa genom att införa en annan slags växt.

Denna växt är för majoriteten av mänskligheten (inklusive de kristna) svår att skilja från den äkta och då djävulen är expert på det mesta han företar sig är den snarlik den goda växten som kommer från Gud och bygger på Guds lagar och rättfärdighetsprinciper.

Eftersom han på ett så utstuderat och skickligt sätt döljer sina verkliga avsikter, går majoriteten av mänskligheten i fällan. Till det yttre verkar han och hans medhjälpare för fred, enhet, utbildning, samarbete över gränser, kultivering, välgörenhet och för att göra världen så trivsam och bra som möjligt. Genom att omskapa sig till en ljuset ängel med människornas bästa för ögonen, lägger djävulen och ogudaktiga individer, vilka uppträder som om de tjänar rättfärdigheten, under sig hela skapelsen.

“Och det är inget att förvåna sig över, Satan själv uppträder ju som en ljusets ängel. Inte underligt då om hans tjänare uppträder som om de tjänade rättfärdigheten. Men de skall få ett slut som svarar mot deras gärningar”
(2.Kor.11:14-15)

Utan några samvetsbetänkligheter och drivna av maktfullkomlighet, äregirighet, egoism, högmod och vinningslystnad är ett litet antal psykopater i färd med att ta jordens naturresurser och mänsklighetens samlade tillgångar i besittning. Även vädret kan de numera kontrollera och växthuseffekts problemet löser de genom att spreja giftiga aerosoler så som aluminium, bly, barium, strontium, titan, i atmosfären över hela världen. Vi besprutas (som om vi vore ohyra) med giftiga ämnen (chemtrail operationen) som sägs syfta till att kyla ner planeten och rädda den från global uppvärmning.

Läs mer