Om du säger att du älskar sanningen, varför låter du dig då luras?

Om du säger att du älskar sanningen, varför lever du som om du inte älskade sanningen?

Om du säger att du älskar sanningen, varför förnekar du då Gud?

Om du säger att du älskar sanningen, varför lever du då i synd?

Vadå? säger du. Jag lever inte i synd!

Jo, du lever i synd. Du lever som om Gud inte finns.

Om du inte överlåtit ditt liv och hjärta och hela din person åt Gud lever du i synd.

Gud söker dig och alla människor för att se om det finns någon som har ett hjärta som vill ha med honom att göra.

Han finner FÅ!

De flesta människor störtar mot fördärvet.

De som söker sitt eget och inte lyder sanningen ska en gång möta Guds vrede och dom. (Romarbrevet 2)

Detta livet är bara en plattform till evigheten.

Det är på denna sida du gör beslutet att leva för sanningen eller att leva förblindad av lögnen.

Var vill du tillbringa evigheten?

Vill du leva i sanningen eller vill du fortsätta att leva i lögnen?

Om du väljer att leva i lögnen vilket betyder att du vill leva som om Gud inte finns, så ska du möta Guds VREDE och den ska vara i en EVIGHET.

Om du väljer att leva i sanningen vilket betyder att du vill leva som om Gud finns, så ska du möta Guds härlighet i en EVIGHET och du slipper möta hans DOM.

Romarbrevet 3:23-25 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, 24 och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. 25 Honom har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol, att tas emot genom tron.

1 Johannesbrevet 1:8-9 Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

~~~~

If you say you love the truth, why do you let yourself be fooled?

If you say you love the truth, why do you live as if you did not love the truth?

If you say you love the truth, why do you deny God?

If you say you love the truth, why do you live in sin?

What? you say.
I do not live in sin!

Yes, you live in sin.
You live as if God is not there.

If you have not surrendered your life and heart and all your person to God, you live in sin.

God seeks you and all people to see if there is someone who has a heart that wants him.

He finds FEW!

Most people rush toward perdition (ruin).

Those who seek their own and do not obey the truth shall once meet God's wrath and judgment.
(Romans 2)

This life is just a platform for eternity.

It is on this side you make the decision to live for the truth or to live blinded by the lie.

Where do you want to spend eternity?

Do you want to live in the truth or do you want to continue living in the lie?

If you choose to live in the lie that means you want to live as if God is not, then you will meet God´s wrath and it will be for ever.

If you choose to live in the truth which means that you want to live as if God is, then you will meet God's glory for ever and you will not have to meet his judgement.

Romans 3: 23-25 for all have sinned and fall short of the glory of God, 24 and all are justified freely by his grace through the redemption that came by Christ Jesus. 25 God presented Christ as a sacrifice of atonement, through the shedding of his blood—to be received by faith. He did this to demonstrate his righteousness, because in his forbearance he had left the sins committed beforehand unpunished 26 he did it to demonstrate his righteousness at the present time, so as to be just and the one who justifies those who have faith in Jesus.


1 John 1:8-9 If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. 9 If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness.

The Mystery of Human Life