Ändens tid - kan det vara annat än den tid vi lever i nu?

Gud säger i sitt Ord (Bibeln) att en syndens människa, en fördärvets son ska bli uppenbarad i den sista tiden.

"Syndens människa" eller Antikrist, hans ankomst ska ske med stor kraft och med lögnens alla tecken och under.

2 Thessalonikerbrevet 2:9 "Den laglöses ankomst är ett verk av Satan som kommer med stor kraft och med lögnens tecken och under."

Herren Gud säger att de som inte älskar sanningen ska genom hans (den laglöses/Antikrists) orättfärdiga förförelse inte kunna bli frälsta (räddade).

Gud ska sända över dem kraftig villfarelse så att de tror på lögnen.

v 10-12 "Med ondskans alla konster bedrar han dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud villfarelsens makt över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla de som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten."


Älskar du sanningen eller har du din glädje i orättfärdigheten och njuter av den?

Sanningen gör dig fri men lögnen gör dig till en slav - en slav åt Satan!

Johannes 8:31-32 "Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria."


Älska sanningen, tro på Gud och hans ord och du blir fri från villfarelsens (Satans/Antikrists) makt!

(Om du är född på nytt kan du höra Andens röst i ditt inre. Låt inte pastorns ord vara din vägledning!)